Γ

 • Γαίω, γάνυμαι = είμαι χαρούμενος ↔ joy
 • γαύρος = ανδρείος ↔ joy
 • γελανδόν = ψυχρώς ↔ cold
 • γελάω = λάμπω ↔ glacier
 • γέντα = έντερα ↔ gastrimargic
 • γέρρον = πλεκτό αντικείμενο από βέργες ↔ kernel
 • γηθέω = χαίρω ↔ joy
 • γήνομος = κάτοικις της γης ↔ gnome
 • γήρυς = ομιλία, φωνή ↔ garrulous
 • γιγγλισμός = δέσιμο ↔ succinct
 • γλάω = λάμπω ↔ declare
 • γλαυρός = ακτινοβολών ↔ glory
 • γλήμη = τσίμπλα ↔ clammy
 • γλήνη = κόρη οφθαλμού ↔ clean
 • γλοία = κόλλα ↔ glue
 • γλωχίν = αιχμηρό άκρο ↔ gloss
 • γνώθω = νιώθω ↔ cognizance
 • γνώμα = γνώρισμα ↔ normal
 • γράστις = φυτό ↔ gangrene
 • γράω = τρώγω, ροκανίζω ↔ gastric
 • γρυμέα = εσθής, αγγείον ↔ crumb
 • γρύτη = ψίχουλο ↔ scrutiny
 • γρυψ = αετολέων ↔ griffon
 • γύης = κυρτό ξύλο αρότρου ↔ gyre
 • γωρυτός = φαρέτρα ↔ scrotum
No Comments