R

 • Rabies (= λύσσα). Η ομώνυμη λατινική λέξη πιθανώς προήλθε από το αρπάω.
 • race. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «αγώνας δρόμου», από err (= σφάλλω),
  στα λατινικά erro (= περιπλανώμαι), της ρίζας h1ers-, συγγενές των έρρω (= βαδίζω με κόπο), ιερός, οίστρος, ενώ η δεύτερη σημαίνει «ράτσα, φυλή», άγνωστης ετυμολογίας.
 • racemic (= ρακεμικός),
  από την αρχαία ρώγα του σταφυλιού, ραξ / ρωξ ↔ ραγάς, ρώγα, ραγδαίος, της ρίζας wreg-, βλ. radical.
 • rack (= σφαδάζω, ράφι),
  της ρίζας reg- (= ευθειάζω, κινούμαι ευθέως), ↔ ορέγω (απλώνω), όρεξις, ρήγας.
 • radiate (= ακτινοβολώ),
  όπως το radiation.
 • radiation (= ακτινοβολία),
  από το λατινικό radius (= ακτίνα), όπως το ray.
 • radical (= δραστικός, ριζικός),
  της ρίζας wrad- που σημαίνει όχι μόνο τη ρίζα αλλά και τον κλάδο, από radix (= ρίζα), ράδιξ (αρχικά ράβδος, κλάδος), βλ. επίσης ray.
 • radish (= ραπάνι),
  όπως το radical, ↔ ραδίκι, ράφανος βρίσδα, χράδαμνος.
 • radius (= ακτίνα, αρχικά τροχού),
  συγγενές με άρδις (αιχμηρό άκρο) κατά μια εκδοχή.
 • raft (= σχεδία),
  από νορβηγική λέξη, της ρίζας rep-, όπως το rape.
 • rag (= κουρέλι),
  όχι «άγνωστης ετυμολογίας», αλλά από το ράκος.
 • rage (= οργή),
  όπως το rabies.
 • rail (= σιδηροτροχιά, κουπαστή),
  από το λατινικό regula (= ράβδος), του rego.
 • rain (= βροχή),
  ↔ βρέχω.
 • raise (= υψώνω),
  της ρίζας er-1 (= κινούμαι), πιθανώς ↔ όρνυμι, ορμή. Μια άλλη θεωρία το συνδέει με rivus, τον ποταμό, river.
 • raisin (= σταφίδα),
  από το λατινικό racemus (= βότρυς, τσαμπί σταφυλιού), από την αρχαία ραξ ή ρωξ (ρώγα), ↔ φράουλα, στα λατινικά fragula, υποκοριστικό της fraga.
 • rake (= τσουγκράνα),
  όπως το rack.
 • ramify (= διακλαδώνω),
  από το λατινικό ramus (= κλαδί), της ρίζας wrad- (= ρίζα, κλάδος) + facio (= κάνω).
 • ramp (= ράμπα),
  από το γαλλικό ρήμα ramper (= σκαρφαλώνω).
 • rampart (= προμαχώνας),
  από re + paro (= παράγω, ετοιμάζω), όπως το pare.
 • ranch (= ράντσο),
  της ρίζας sker-2 (= κάμπτω).
 • rancid (= ταγκός),
  από το λατινικό ranceo (= βρωμάω), κατά μια εκδοχή από το μαραίνω, μεμάραγκα στον παρακείμενο. Η παράλειψη μιας συλλαβής έχει προηγούμενο στη μετάβαση από τα ελληνικά στα λατινικά, όπως του γάλακτος σε lac, lactis.
 • rancor (= μνησικακία),
  όπως το rancid.
 • range (= κυμαίνομαι, εμβέλεια, οροσειρά),
  της ρίζας sker-2 (= κάμπτω).
 • rank (= κατατάσσω, βαθμός, σειρά),
  της ρίζας reg- (= ευθειάζω, κυβερνώ) ή της ρίζας sker-2 (= κάμπτω).
 • ransack (= αναστατώνω, λεηλατώ),
  της ρίζας sag- (= ερευνώ), βλ. forsake.
 • ransom (= λύτρα),
  από τα λατινικά redemptio (= εξαγοράζω), emptio (= αγοραπωλησία), ↔ emo / νέμω, της ρίζας em-. Δεν είναι συγγενές το επίθετο empty (= άδειος) που προέρχεται από τη ρίζα med-.
 • rap (= κτυπώ, ελαφρό κτύπημα),
  από σκανδιναβικές λέξεις, ηχομιμητικού τύπου. Τα λεξικά δεν αναφέρουν τη φανερή ομοιότητα με το ραπίζω, πιθανώς από το ράσσω (κομματιάζω).
 • rapacious (= άπληστος),
  όπως το rape.
 • rape. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «αρπάζω, βιάζω», από το λατινικό rapio (= αρπάζω),
  ↔ ερείπω (καταστρέφω), ερέπτομαι (καταβροχθίζω), της ρίζας rep-. Η δεύτερη είναι η ελαιοκράμβη, συγγενής ονοματολογικά με τα φυτά rapa / rapum, ράπυς / ραφανίς.
 • rapid (= ταχύς),
  όπως το rape (η πρώτη σημασία), ↔ ραπιδογράφος.
 • rapine (= λαφυρο),
  όπως το rape (η πρώτη σημασία).
 • rappel (= ανάκληση),
  της ρίζας pel-5 (= χτυπώ), ↔ πάλλω, ψάλλω.
 • rapport (= σχέση),
  από τα λατινικά re + ad + porto (= φέρω), ↔ πόρος.
 • rapporteur (= εισηγητής),
  όπως το rapport.
 • raptor (= αρπακτικό πτηνό),
  όπως το rape.
 • rapture (= αρπαγή),
  όπως το rape.
 • rare. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις από ρίζες με αντίθετη σημασία. Η πρώτη σημαίνει «σπάνιος», ↔ αραιός, έρημος, της ρίζας ere- (= διαχωρίζω). Η δεύτερη σημαίνει «λίγο ψημένος» και είναι της ρίζας kere-
  (= αναμιγνύω), ↔ κεράννυμι, κρασί.
 • rascal (= κατεργάρης),
  όπως το erase.
 • rase / raze (= ξυρίζω),
  όπως το erase.
 • rash. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «εξάνθημα», όπως το erase, της ρίζας red- (= ξύνω, ↔ χράω, rodent) που είναι συμπωματικά όμοια με το red
  (= ερυθρός). η άλλη σημαίνει «βιαστικός» και είναι γερμανικής καταγωγής.
 • raster (= ράστερ, σύστημα κουκκίδων, τυπογραφικός όρος),
  της ρίζας red- (= ξύνω), ↔ χράω (= ξύνω), χρίσμα.
 • rat (= αρουραίος),
  όπως το rodent.
 • rate. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «φόρος, τιμή, ισοτιμία, ταχύτης, αξιολογώ», από το λατινικό reor (= υπολογίζω),
  ↔ αραρίσκω, της ρίζας re-, βλ. arraign. Η δεύτερη σημαίνει «μαλώνω», της ρίζας pau-2, βλ. berate.
 • ratify (= επικυρώνω),
  από rate + facio.
 • ratio (= αναλογία),
  όπως το rate.
 • rational (= λογικός),
  όπως το rate.
 • rattle (= κουνώ, κροταλίζω),
  από το αρχαίο κραδάω, πιθανώς συγγενές με cardinal.
 • raucous (= βραχνός, δυνατός),
  από το λατινικό racco (= βρυχώμαι), από το ωρύομαι, ↔ ωρυγή (θόρυβος), ουρλιάζω, ορυμαγδός, ερεύγομαι, της ηχομιμητικής ρίζας reu- / h1rewg-.
 • ravage (= καταστρέφω),
  όπως το rape #1.
 • raven (= κοράκι),
  από την ηχοποίητη ρίζα ker- (= κτυπώ), ↔ κρώζω, κορώνη (κουρούνα), κρέκω (κτυπώ).
 • ravenous (= άπληστος),
  όπως το rape #1.
 • ravine (= φαράγγι),
  όπως το rape #1.
 • ravish (= αρπάζω, γοητεύω),
  όπως το rape #1.
 • raw (= ωμός),
  της ρίζας kreue-1, ↔ κρέας.
 • ray (= ακτίνα),
  από τη λατινική radius, κατά μια εκδοχή από τα αρχαία άρδις (αιχμή) ή ράβδος.
 • rayon (= ραιγιόν),
  όπως το ray.
 • razor (= ξυράφι),
  από το rado (= χράω = ξύνω), της ρίζας red-, βλ. abrasive. Σχετική είναι η εν χρήσει λατινική έκφραση tabula rasa, κατά λέξη «ξυρισμένος πίνακας», για κάτι άγραφο, παρθένο.
 • reach (= φτάνω),
  της ρίζας reig- (= εκτείνω), ↔ όρεξη.
 • reagent (= αντιδραστήριο),
  από το μόριο re- (= προς τα πίσω, ξανά ) της ρίζας wert- (= περιστρέφω, γυρίζω) + άγω.
 • realm (= βασίλειο),
  από rex (= ρήγας).
 • rear. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «ανατρέφω», όπως το raise, η δεύτερη σημαίνει «πίσω», από το λατινικό retro-.
 • rebate (= αφαιρώ, έκπτωση),
  απο re- + abate. Το επαναληπτικό πρόθεμα re- προέρχεται από τις ρίζες wret- / wert- (= περιστρέφω) – όχι της ρίζας re- (= μετρώ). Προ φωνήεντος μετατρέπεται σε red-, π.χ. redeem.
 • rebuke (= επιπλήττω),
  από το παλιό γαλλικό ρήμα buchier (= κόβω ξύλα), γερμανικής προέλευσης, όπως και το bush (= θάμνος). Από εδώ οι ιθαγενείς της Νότιας Αφρικής ονομάστηκαν bushmen (= βουσμάνοι).
 • recalcitrant (= ατίθασος),
  από το λατινικό calcitro (= κλοτσώ), από calx (= φτέρνα), της ρίζας kalk- που μετατράπηκε σε lak- κι έχει δώσει το λακτίζω / λάζω, ↔ calque ή της ρίζας (s)kel- (= καμπύλος).
 • recant (= ανακαλώ),
  μεταφραστικό δάνειο της παλινωδίας, από cano / cantο (= τραγουδώ).
 • recap (= ανακεφαλαιώνω),
  από re- + το λατινικό caput (= κεφαλή).
 • recede (= απομακρύνομαι),
  από re- + cedo (= υποχωρώ), όπως το accede.
 • receipt (= απόδειξη),
  από το recipio, από re- + capio (= κάπτω).
 • receive (= δέχομαι),
  από το recipio, από re- + capio (= κάπτω).
 • recent (= πρόσφατος),
  από το λατινικό recens, re- (= πίσω, ξανά) + τη ρίζα ken-2 (= νέος) του καινός. Δεν σχετίζεται με το decent. Σημειώνεται ότι καινοτόμος στην αρχαιότητα λεγόταν αυτός που έκανε νέες τομές στη γη για να ανακαλύψει κάποια φλέβα μεταλλεύματος. Ο καινός (καινουργής) δεν έχει σχέση με τα καίνω (σφάζω, συγγενές του κτείνω) και καίνυμαι (υπερέχω).
 • receptacle (= δοχείο),
  όπως το receive.
 • recession (= ύφεση),
  όπως το recede.
 • recidivist (= υπότροπος),
  από re- + cadeo (= πίπτω).
 • reciprocal (= αμοιβαίος),
  από τα λατινικά recus (= ύστερος) + procus (= πρωτεύων), από pro- (= εμπρός).
 • reck (= φροντίζω),
  γερμανικής καταγωγής, της ρίζας reg- (= ευθύς), ↔ ορέγομαι, ρήγας. Εναλλακτικά από αρήγω / αλέξω (προστατεύω), της ρίζας alek-, ↔ αλκή, αλέκτωρ.
 • reckless (= απερίσκεπτος),
  όπως το rack.
 • reckon (= υποθέτω),
  όπως το rack.
 • reclaim (= ανακτώ),
  από re- + όπως το acclaim. Η λέξη προέκυψε από το φωνάζω πίσω, αναφορά στα εξημερωμένα κυνηγετικά γεράκια.
 • recline (= ξαπλώνω),
  από re- + clino (= κλίνω, κάμπτω).
 • recluse (= ερημίτης),
  από το λατινικό claudo (= κλείνω), ομόρριζα, της ρίζας klau- / (s)kel-, ↔ clavier, κλεις, κλωβός.
 • recognize (= αναγνωρίζω),
  από re- + con + cogno (= γνωρίζω), της ρίζας gno- (= know, γιγνώσκω).
 • recoil (= οπισθοχωρώ, κωλώνω),
  από τα λατινικά re- + culus (= κώλος), της ρίζας (s)keu- (= καλύπτω), ↔ κύτος. Δεν έχει σχεση με το coil.
 • recommend (= συστήνω),
  όπως το mend.
 • reconcile (= συμφιλιώνω),
  από τα λατινικά concilio, calo (= καλώ).
 • recondite (= δυσνόητος),
  από το λατινικό condo (= κτίζω, αποθηκεύω), από re- + cum + do, της ρίζας dhe- (= βάζω, κάνω), που σχετίζεται με facio / τίθημι και θέμα.
 • reconnoiter (= αναγνωρίζω),
  όπως το recognize.
 • recourse (= προσφυγή, διέξοδος),
  από curro (= τρέχω), της ρίζας kers-.
 • recover (= αναρρώνω),
  όχι από re- + cover, αλλά από το recupero (= recuperate = αναρρώνω), από το recipio (= receive), από capio (= αρπάζω), κάπτω.
 • recreant (= δειλός),
  της ρίζας kerd- (= καρδιά).
 • recreate (= αναπαράγω),
  όπως το creation.
 • recreational (= ψυχαγωγικός),
  όπως το recreate.
 • recrement (= σκουριά, ακαθαρσία),
  από το λατινικό creno (= κοσκινίζω), από κρίνω που σήμαινε αρχικά «διαχωρίζω», της ρίζας krei- (= διακρίνω).
 • recrudesce (= υποτροπιάζω),
  όπως το crude. Νοηματικά συγγενείς είναι οι όροι recidivism (= υποτροπή, relapse (= υποτροπή).
 • rectify (= διορθώνω),
  από rectus (= ευθύς, ορθός), από τον λατινικό βασιλιά (rex, regis) + facio (= φτιάχνω, τίθημι), ↔ ρεκτιφιέ.
 • recumbent (= επικλινής),
  από τα λατινικά cumbo / cubo (= κείμαι), cubiculum (= δωμάτιο), συγγενές του κύβου.
 • recuperate (= ανακάμπτω),
  από τα λατινικά recipio, re- + capio (= κάπτω) ή cupio, βλ. covet.
 • recur (= αναρρώνω),
  της ρίζας kers- (= τρέχω), της κούρσας.
 • redaction (= επιμέλεια έκδοσης),
  από το λατινικό redigo (re- + ago = άγω).
 • redeem (= εξαργυρώνω, ξαναγοράζω),
  όπως το redemption.
 • redemption (= εξιλέωση, κατά λέξη “εξαγορά”),
  από redimo (= re-(d) + emo = ξανά + αγοράζω), ↔ νέμω.
 • redolent (= ευωδιαστός),
  από τα λατινικά re- + oleo (= αυξάνω, μυρίζω), από alo (= τρέφω), ↔ αλδαίνω (αυξάνω, τρέφω), αλθαίνω (= θεραπεύω).
 • redoubt (= οχυρό),
  από το γαλλικό redonte, από το λατινικό reductus (= καταφύγιο), του reduco, βλ. reduce. Υπάρχει και το σπάνιο ρήμα redoubt που χρησιμοποιείται στο επίθετο redoubtable.
 • redoubtable (= φοβερός),
  από το doubt (= αμφιβάλλω), της ρίζας dwo- του δύο.
 • redound (= πλημυρίζω),
  από το λατινικό unda (= κύμα), της ρίζας wed- (= ύδωρ), ↔ water, ύδωρ.
 • redress (= επανορθώνω),
  από dress (= ντύνω, ευθυγραμμίζω).
 • reduce (= ανάγω, μειώνω),
  από duco (= οδηγώ), της ρίζας dewk-, ↔ δείκω (δείχνω), δαδύσσομαι (αφαιρούμαι, έλκομαι).
 • reduction (= αναγωγή),
  όρος μαθηματικός, γλωσσολογικός και χημικός, από duco (= οδηγώ).
 • reek (= βρωμώ),
  από τα γερμανικά rauchen (= καπνίζω) / riechen, ↔ ερεύγομαι (ρεύομαι), της ρίζας h1rewg- (= κάνω εμετό).
 • reel (= καρούλι, γέρνω),
  της ρίζας krek- (= υφαίνω), ↔ κρόκος.
 • refine (= διυλίζω, καθαρίζω),
  από fine (= φίνος, καθαρός), από το λατινικό finis (= τέλος), πιθανώς ↔ figo (= fix = διορθώνω).
 • reflex (= αντανακλαστικό),
  από το λατινικό flecto (= λυγίζω), πιθανώς συγγενές με τη ρηματική μορφή, πέπλεκται, του πλέκω.
 • reflexive (= αυθόρμητος, αυτοπαθής),
  όπως το reflex.
 • reflux (= άμπωτη),
  από το λατινικό fluo (= ρέω), από φλέω (αφθονώ) / φλύω (αναβράζω). Η ίδια λέξη είναι ιατρικός όρος για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και χημικός όρος για τη ζέση με κατακόρυφο ψυκτήρα επαναρροής.
 • refraction (= διάθλαση),
  από fraction (= κλάσμα), ↔ frango / ρήγνυμι.
 • refrigerator (= ψυγείο),
  από το λατινικό frigus, frigoris (= ψύχρα, τρεμούλιασμα από φόβο), ↔ ρίγος.
 • refuge (= καταφύγιο),
  από το λατινικό fugo (= φεύγω).
 • refugee (= πρόσφυγας),
  από το λατινικό fugo (= φεύγω).
 • refulgent (= λαμπερός),
  της ρίζας bhel-1 (= λάμπω, καίω), ↔ φλέγω.
 • refund (= επιστροφή χρημάτων, αποζημιώνω),
  από το λατινικό fundo (= χύνω), απαρέμφατο fundere, της ρίζας gheu- (= χέω), ↔ χοάνη, χυμός.
 • refuse (= αρνούμαι, σκουπίδια),
  από fundo, ↔ χέω (χύνω), της ρίζας gheu- (= χέω).
 • refute (= ανασκευάζω),
  από τα λατινικά re- + futo (= κτυπώ), της ρίζας bhau- (= κτυπώ), όπως το abut. Πιθανό παράγωγο είναι το λατινικό fustis (= ρόπαλο), από όπου προήλθαν η ιταλική fusta (= τσόχα), επειδή η κατασκευή της γίνεται με χτυπήματα, και τα φούστα, φουστάνι, φουστανέλα.
 • regale (= τέρπω),
  από τα γαλλικά regale, gale (= ευθυμία), συγγενή με gallant (= ευπαρουσίαστος, ευγενικός), γαλαντόμος. οι λέξεις έχουν μακρινή συγγένεια με will (= επιθυμώ), ελπίς.
 • regard (= θεωρώ, εκτίμηση),
  γερμανικής καταγωγής, της ρίζας wer-3 (= ορώ, αντιλαμβάνομαι), ↔ ούρος (φρουρός), από το ορώ.
 • regatta = λεμβοδρομία). Από τις τέσσερις ετυμολογίες που έχουν προταθεί, πιθανότερες είναι από το ιταλικό rigatto (= συναγωνίζομαι),
  που έχει σχέση με τη ρίγα, ή από το capto.
 • regime (= καθεστώς),
  όπως το rack.
 • regimen (= καθεστώς, διατροφή),
  όπως το rack.
 • regiment (= σύνταγμα),
  όπως το rack.
 • region (= περιοχή),
  από rex / rego (= ρήγας / κυβερνώ).
 • registration (= εγγραφή),
  από το register (= καταγράφω), από το λατινικό regero (= επαναφέρω, εννοείται καταγράφοντας αρχεία), από gero (= φέρω).
 • regression (= αναδρομή, παλινδρόμηση),
  από re- + grade), όπως το aggress.
 • regular (= κανονικός),
  από το λατινικό regula (= κανόνας, ίσια βέργα), της ρίζας reg- (= κινούμαι ευθέως), ↔ ράγα, ρέλι, ρήγας.
 • regurgitate (= μηρυκάζω),
  όπως το gorge.
 • rehash (= διασκευάζω),
  όπως το hash.
 • reign (= βασίλειο, κυριαρχώ),
  της ρίζας reg-.
 • reimburse (= αποζημιώνω),
  από purse (= πορτοφόλι), από την αρχαία βύρσα.
 • rein (= χαλινάρι),
  από τα λατινικά retineo (= συγκρατώ), teneo (= τείνω), ↔ retain (= συγκρατώ), της ρίζας ten- (= τείνω).
 • reindeer (= τάρανδος),
  από νορβηγική λέξη για κερασφόρο ζώο, της ρίζας krei-, ker-1 (= κέρατο, κεφάλι) + deer (= ελάφι), γερμανικής προέλευσης για το ζώο γενικά, Tier, από το θηρ (θηρίο).
 • reject (= απορρίπτω),
  από το λατινικό iaceo (= ρίχνω), ↔ ίημι.
 • rejoice (= χαίρομαι),
  από το λατινικό gaudo (= χαίρομαι), ↔ jewel, joy, γαύρος (ανδρείος), γαίω / γηθέω (χαίρομαι) ή γάνυμαι (είμαι χαρούμενος), γανώνω (λάμπω), όλα της ρίζας gau-.
 • rejuvenate (= ανανεώνω),
  όπως το λατινικό iuvenis (= νέος), βλ. junior.
 • relapse (= υποτροπή),
  όπως το collapse.
 • relate (= συσχετίζω, αφηγούμαι),
  από τον ρηματικό τύπο relatum του refero (= μεταφέρω).
 • relative (= σχετικός),
  όπως το relate.
 • release (= απελευθερώνω),
  από lease, από τη λατινική λέξη lax (= χαλαρός), αναφορά στα έντερα, από laxus (= ευρύς), ↔ λήγω, της ρίζας sleg-.
 • relegate (= υποβαθμίζω),
  από lego (= στέλνω).
 • relent (= ενδίδω, τήκω). Δεν υπάρχει ρήμα lent. Η λέξη προήλθε από τα λατινικά lentus
  (= βραδύς), lenis (= επιεικής), ↔ λείος.
 • relentless (= αμείλικτος),
  όπως το relent.
 • relevant (= σχετικός),
  από levis (= ελαφρός).
 • reliant (= εξαρτώμενος),
  βλ. rely.
 • relic (= λείψανο),
  της ρίζας leikw- (= λείπω), ↔ λείπω.
 • relict (= χήρα),
  όπως το relic.
 • reliction (= απόσυρση της θάλασσας),
  όπως το relic.
 • relieve (= απαλλάσσω),
  από levis (= ελαφρός), ομόρριζα, όπως και τα lever / λεβιέ (= μοχλός).
 • religion (= θρησκεία),
  από religio (= συνενώνω), της ρίζας leig- (= συνδέω), ↔ λύγος (λυγαριά).
 • relinquish (= εγκαταλείπω),
  της ρίζας leikw- (= λείπω), ↔ λείπω.
 • relish (= νοστιμιά, απολαμβάνω),
  από τo λατινικό lax (= χαλαρός), αναφορά στα έντερα, από laxus (= ευρύς), της ρίζας sleg- / leg- (= είμαι χαλαρός), ↔ λάγνος, λήγω sleep, languid.
 • reluctant (= απρόθυμος, διστακτικός),
  από το λατινικό luctor (= παλεύω), μέσω του γαλλικού lutter (= παλεύω), της ρίζας legw-, ↔ λύγος, λυγαριά, λυγίζω, luxury.
 • rely (= βασίζομαι, εξαρτώμαι),
  όπως τα ligature, religion.
 • remainder (= υπόλοιπος),
  της ρίζας men-3 (= μένω).
 • remand (= προσωρινή κράτηση),
  από το mandate, από manus + do.
 • remember (= ενθυμούμαι),
  της ρίζας (s)mer-1, ↔ μέριμνα, δε σχετίζεται με το member.
 • remit (= υποχωρώ, εμβάζω),
  από το mitto (= στέλνω, βάζω), ↔ μετιώ (ρίχνω, υποχωρώ).
 • remnant (= υπόλειμμα),
  όπως το remainder.
 • remonstrate (= διαμαρτύρομαι),
  της ρίζας men-1 (= νομίζω), ↔ μάντης, μανία.
 • remorse (= τύψη),
  από τα λατινικά remorsum, mordeo (= δαγκώνω), της ρίζας mer- (= βλάπτω) ↔ morbid, amortize, σμερδνός (φοβερός).
 • remote (= απομακρυσμένος),
  όπως το promote.
 • remunerate (= αποζημιώνω),
  από munus (= υπηρεσία), ↔ μίτρα, αμείβω, μείων, μανός (αραιός).
 • render (= δίνω, καθιστώ, λιώνω),
  από το γαλλικό render, από τα λατινικά redo (= επιστρέφω), από re- + do (= δίδω), ↔ ρέντα, ραντεβού.
 • rendition (= ερμηνεία, απόδοση),
  όπως το render.
 • renegade (= αποστάτης),
  από re- + nego (= αρνούμαι), από νη + aio (= καταφάσκω), ↔ ημί (φημί, λέγω), της ρίζας h1eg-.
 • rennet. Πρόκειται για δύο διαφορετικες λέξεις: η πρώτη (= πυτιά) είναι της ρίζας rei-
  (= ρέω), ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε ποικιλία μήλων και είναι υποκοριστικό της regina (= βασίλισσα).
 • renounce (= αποκηρύσσω),
  όπως το announce.
 • rent (= ενοικιάζω),
  όπως το render.
 • repartee (= πνευματώδης διάλογος),
  όπως το departure.
 • repast (= γεύμα),
  της ρίζας pa- / peh-2 (= τρέφω, προστατεύω), όπως τα αρχαία πάομαι / πατέομαι (τρώγω), ↔ food (= τροφή), feed (= τρέφω), πώμα (κάλυμμα).
 • repay (= εξοφλώ),
  από pay (= πληρώνω), από το λατινικό paco (= ησυχάζω), επειδή με την πληρωμή ησύχαζε ο πιστωτής, ↔ πήγνυμι, peace, της ρίζας peh2g- (= συνδέω).
 • repeal (= ανακαλώ),
  όπως το appeal.
 • repeat (= επαναλαμβάνω),
  από re + peto (= ζητώ), ↔ πετώ, πίπτω.
 • repel (= απωθώ),
  από pello (= ωθώ), ↔ πάλλω, καταπέλτης.
 • repent (= αισθάνομαι τύψεις),
  από re- + poena (= ποινή), της ρίζας kwei-1 (= πληρώνω).
 • repertory (= θίασος, συλλογή),
  από τα λατινικά reperiο (= ευρίσκω, εφευρίσκω), pario, ↔ pareo / paro (= παράγω, ετοιμάζω κ.α.), της ρίζας par- των προ, περί, παρά κ.α.
 • repine (= παραπονιέμαι, στενοχωριέμαι),
  από το παλιό ρήμα pine (= βασανίζω), διαφορετικό του pine (= πεύκο), από την ποινή, όπως το repent.
 • replenish (= ανεφοδιάζω, αναπληρώνω),
  από plenus (= πλήρης)
 • replete (= πλήρης),
  από το λατινικό pleo (= γεμίζω), της ρίζας pele-1 (= πληρώ), ↔ πλούτος, πλήθος, fill.
 • replication (= αντιγραφή, ρεπλίκα),
  όπως το replete.
 • reply (= απαντώ),
  όπως το replete.
 • report (= αναφέρω, αναφορά),
  από porto (= φέρω), ↔ πρέσβυς, πέρας, πριν, πείραμα, απόπειρα, της ρίζας per-, πείρω (τρυπώ).
 • repose (= αναπαύομαι, θέτω). Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη από το λατινικό repauso, ↔ pause
  (= παύση), η δεύτερη από το pono.
 • repository (αποθήκη), από re- + pono
  (= θέτω).
 • reprehend (= επιπλήττω),
  όπως το apprehend.
 • reprehensible (= κατακριτέος),
  βλ. apprehend.
 • repress (= καταπιέζω, καταστέλλω),
  από το λατινικό premo (= πιέζω), ↔ πείρω (διαπερνώ), κτυπώ, τύπτω, τρέμω.
 • reprieve (= αναστολή ποινής),
  από reprehendo (= επιπλήττω), όπως το apprehend.
 • reprimand (= επιπλήττω),
  όπως το repress.
 • reprisal (= αντίποινα),
  από reprieve (= επαναλαμβάνω), από το γαλλικό prendre, από re- + prendo, από prae + hendo (= παίρνω), ↔ get, χανδάνω (κρατώ, χωρώ), πρέζα.
 • reprise (= επανάληψη),
  όπως το reprisal. Η ρεπρίζ του αυτοκινήτου αναφέρεται σε επιτάχυνση.
 • reproach (= μέμφομαι),
  από τα λατινικά ad + το επίρρημα και την πρόθεση prope (= πλησίον), από pro- + que (= και, τε). το pro είναι της ρίζας per-1 (= προ), ↔ παρά, περί. όπως το approach.
 • reprove (= μέμφομαι),
  όπως το prove.
 • reptile (= ερπετό),
  από το λατινικό repo (= έρπω).
 • repugnant (= αποκρουστικός),
  από re- + pugnus (= πυγμή), ομόρριζα.
 • repulse (= απωθώ),
  όπως το compulse.
 • reputation (= φήμη),
  από puto (= καθαρίζω, υπολογίζω), ή της ρίζας pau-2 (παίω) όπως το putative.
 • request (= αίτηση),
  από το quaero (= ερωτώ), ↔ πεπαίνω (ωριμάζω).
 • require (= απαιτώ),
  όπως το request.
 • rescind (= ανακαλώ),
  από τα ομόρριζα scindo (= σχίζω), skei- (= σχίζω), ↔ shingle.
 • rescue (= διασώζω),
  της ρίζας kwet- (= ανακινώ), όπως το quash.
 • research (= έρευνα),
  όπως το search (= ψάχνω).
 • reseda (= ρεζεντά),
  από το λατινικό resedo (= καταπραΰνω), του sedeo (= έζομαι, κάθομαι), λόγω του καταπραϋντικού χαρακτήρα αφεψήματος ανθέων / φύλλων του φυτού.
 • resemble (= μοιάζω),
  από τα λατινικά simulo (= προσποιούμαι), similis (= όμοιος), ↔ ομαλός.
 • resent (= φθονώ),
  από το λατινικό sentio (= αισθάνομαι), όπως το assent.
 • reservoir (= ρεζερβουάρ, ταμιευτήρας),
  αυτούσια η γαλλλική λέξη, από το λατινικό servo (= υπηρετώ) της ρίζας ser-1 (= προστατεύω), ↔ ήρωας, hero.
 • residence (= κατοικία),
  από sedeo (= κάθομαι), ↔ έζομαι.
 • resign (= παραιτούμαι),
  από το λατινικό signo (= καταχωρίζω), της ρίζας sekw- (= ακολουθώ), ↔ έπομαι.
 • resile (= υπαναχωρώ),
  από το λατινικό saltio (= πηδώ), ↔ άλλομαι, σάλτο, της ρίζας al-2 (= τρέφω).
 • resilient (= ελαστικός, ανθεκτικός),
  όπως το resile.
 • resolute (= αποφασιστικός),
  της ρίζας leu- (= λύω), όπως absolute.
 • resolve (= επιλύω, αποφασίζω),
  όπως το resolute.
 • respire (= αναπνέω),
  από το λατινικό spiro (= αναπνέω), βλ. spirit.
 • respite (= ανάπαυλα),
  από το λατινικό specio, ↔ aspect, conspicuous, σκέπτομαι, σκοπώ (βλέπω, στοχεύω), της ρίζας spek- (= παρατηρώ).
 • respond (= απαντώ),
  από το λατινικό spondeο (= υπόσχομαι), ↔ σπένδω / σπονδή.
 • responsible (= υπεύθυνος),
  όπως το respond.
 • rest. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «υπόλοιπο», από τα λατινικά re- + sto, του ίστημι. τα ρέστα είναι διαφορετικής ετυμολογίας, από το επίθετο ρέστος (ρήιστος, ράστος), υπερθετικός βαθμός του ράδιος, από το επίρρημα ρα (εύκολα),
  ↔ ράθυμος, που συνδέεται με το άλλο rest. Η δεύτερη σημασία του rest, «αναπαύομαι», θεωρείται αβέβαιας ετυμολογίας, μάλλον γερμανικής ή νορβηγικής προέλευσης. Ωστόσο, παρόλο που στα γερμανικά η λέξη Rast σημαίνει «ανάπαυση», δεν αναφέρεται συγγένεια με το ρα ούτε με τη ραστώνη που σημαίνει ακριβώς το ίδιο!
 • restrain (= ακινητοποιώ),
  από stringo (= τσιμπώ), όπως το stress.
 • restriction (= περιορισμός),
  της ρίζας streig- (= στράγγω), όπως το stress.
 • restroom (= τουαλέτα, αποχωρητήριο στα αμερικανικά αγγλικά),
  σύνθετη λέξη, από rest #2 + room (= δωμάτιο), από την άρουρα (γη).
 • resume (= ξαναρχίζω, περίληψη βιογραφικού),
  από sumo (= παίρνω), από sub + emo.
 • resurge (= αναζωπυρώνω),
  απο τα λατινικά re- + sub- + rego, της ρίζας reg-, όπως το prorogue.
 • resurrection (= ανάσταση),
  όπως το resurge.
 • resuscitate (= επαναφέρω),
  από τα λατινικά cio / cieo / cito (= ανακινώ), ↔ κινώ, σούστα, της ρίζας keie-.
 • retain (= συγκρατώ),
  του teneo (= τείνω).
 • retaliate (= αντεπιτίθεμαι),
  από το λατινικό talis (= τηλίκος / ταλίκος, «τόσος στην ηλικία», της ρίζας tel- (= υψώνω), ↔ ήλιξ (ομήλικος) ή ↔ Άτλας, τελαμών.
 • retard (= καθυστερώ),
  από το λατινικό tardus (= βραδύς), ομόρριζα, πιθανώς της ρίζας der- (= διαχωρίζω).
 • retinue (= ακολουθία),
  της ρίζας ten- (= τείνω).
 • retire (= αποχωρώ, συνταξιοδοτούμαι),
  από το γαλλικό retirer, re- + tirer (= τραβώ), κατά μια εκδοχή από το martirer (= υποφέρω μαρτύρια). το ρετιρέ είναι το αποτραβηγμένο διαμέρισμα.
 • retort (= απαντώ, αποστακτικό κέρας),
  από re- + torqueo (= συστρέφω), ↔ τρέπω.
 • retreat (= αποσύρομαι, υποχωρώ),
  από το traho.
 • retribution (= τιμωρία),
  από tribute (= σέβας, φόρος τιμής), tribe (= φυλή), από τρεις + ρίζα του to be.
 • retrieve (= ανακτώ),
  από το γαλλικό trouver (= βρίσκω), από tropus / τρόπος. Τα σκυλιά ράτσας retriever ονομάστηκαν έτσι επειδή ξαναβρίσκουν το ίχνος μιας οσμής.
 • retrogressive (= οπισθοδρομικός),
  από τα λατινικά retro (= πίσω) + gradi (= περπατώ), από gradus (= βήμα), ↔ γράδο, γραδάρω.
 • return (= επιστρέφω),
  βλ. turn.
 • revamp (= ανακαίνιση),
  βλ. vamp.
 • reveal (= αποκαλύπτω),
  από το λατινικό velum (= ιστίο), ↔ αρχαία οχέω, οχέομαι (μεταφέρω, γεννιέμαι).
 • reveille (= εγερτήριο),
  της ρίζας weg-2 (= είμαι ζωηρός, κινούμαι), ↔ έχω.
 • revel (= πανηγυρίζω),
  από το λατινικό rebello (= επαναστατώ), από bellum (= πόλεμος), από το duellum (= μονομαχία), από duο (= δύο) που γίνεται bi-, της ρίζας dew- (= καταστρέφω), ↔ δαίω (καίω).
 • revelation (= αποκάλυψη),
  όπως το reveal.
 • revenant (= φάντασμα),
  της ρίζας gwa- / gwem-, ↔ βαίνω.
 • revenge (= εκδικούμαι),
  από το λατινικό vindex (= προσφεύγων), από vis (= ις = βία, δύναμη) + dico (= ομιλώ), ↔ δείκνυμι.
 • revenue (= εισόδημα),
  της ρίζας gwa- / gwem-, ↔ βαίνω.
 • reverberation (= αντήχηση),
  από τα λατινικά verbero (= χτυπώ), από verbera (= μαστίγιο), ↔ ράβδος. Η παλιότερη ετυμολογία από verbum (= ρήμα) δεν ισχύει. Ωστόσο και οι δύο περιπτώσεις ανάγονται στις συγγενείς ρίζες wer: wer-2 (= στρέφω), wer-1 (λέξη ομιλώ).
 • revere (= σέβομαι, θαυμάζω),
  από το λατινικό vereor (= σέβομαι), από ούρος (φρουρός), ↔ οράω / ορώ, της ρίζας wer-3.
 • reverence (= ευλάβεια, λατρεία, ρεβεράντσα),
  όπως το revere.
 • reverie (= ονειροπόληση),
  γαλλλική λέξη από το rêver (= ονειρεύομαι), παλαιότερο resver, πιθανώς από re- + esvo (= περιπλανώμαι), από ex + vagus (= περιπλανώμενος), από veho (= μεταφέρω), ↔ έχω, όχημα.
 • revers (= ρεβέρ),
  από το verto.
 • reverse (= αντίστροφος),
  από το verto.
 • revile (= επιπλήττω, ασκώ λεκτική κακοποίηση),
  της ρίζας wes-3 (= αγοράζω),από το λατινικό vilis (= φθηνός), ↔ venus (= αγορά), ώνος, ψώνια.
 • revocable (= ανακλητός),
  από το λατινικό voco (= καλώ), της ρίζας wekw- (= ομιλώ), ↔ έπος.
 • revoke (= ανακαλώ),
  όπως το revocable.
 • revolt (= επαναστατώ),
  από revolution (= επανάσταση, περιστροφή), από το volvo (= περιστρέφομαι).
 • revulsion (= αποστροφή),
  όπως το convulsion.
 • reward (= ανταμείβω),
  της ρίζας wer-3 του ορώ.
 • rheum (= καταρροή, τσίμπλα),
  από το ρεύμα, της ρίζας srew- (= ρέω). Στη φυτολογία Rheum είναι το όνομα γένους φυτών, το αρχαίο ρήον (ραβέντι), βλ. rhubarb.
 • rhino (= συντομογραφία του ρινόκερου). Η ρις, ρινός πιθανό να προήλθε από το ρέω.
 • rhomb / rhombus (= ρόμβος),
  από το ρέμβω (περιστρέφω).
 • rhubarb (= ραβέντι, ρήον),
  λαχανικό, από την αρχαία ονομασία του Βόλγα, Ρα (= Rha) + βάρβαρος.
 • rhyme (= ρίμα),
  από τη γερμανική λέξη rim (= σειρά), της ρίζας re- (= λογικεύω, μετρώ), ↔ αριθμός. Η γραφή με y αποδίδεται σε παρετυμολογία, από τον ρυθμό.
 • rhythm (= ρυθμός),
  της ρίζας sreu- (= ρέω).
 • ribald (= παλιάνθρωπος),
  της ρίζας wer-2 (= κάμπτω), όπως ράπτω, ρατάνη.
 • riddle (= αίνιγμα, κόσκινο). Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη ετυμολογείται από τη ρίζα re-
  (= λογικεύω, μετρώ), ↔ αριθμός, ενώ η δεύτερη από το λατινικό cribrum (= κόσκινο), του cribro (= διαχωρίζω), ↔ κρίνω.
 • ridge (= κορυφογραμμή),
  της ρίζας sker-2 (= κάμπτω).
 • ridiculous (= γελοίος),
  από το λατινικό rideo (= γελώ), όπως το deride.
 • right. Πολυσήμαντη λέξη (ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα, επίρρημα), με κυριότερες σημασίες «ορθός, δεξιός, διορθώνω, καλώς». Η επικρατής άποψη είναι της ρίζας reg-
  (= ευθειάζω), ↔ ρήγας, ρίγα, ρέγουλα (ιταλική regula), όμως έχουν προταθεί επίσης τα ορέγω (εκτείνω), ορεκτός (επιθυμητός).
 • rigid (= άκαμπτος),
  από το λατινικό rigeo (= εκτείνω), όχι από το ριγέω / ριγώ, αλλά της ρίζας reg-, βλ. right.
 • rime (= πάγος, ομιχλοκρύσταλλος),
  από τη λατινική bruma, με ομόρριζα τα brevis / βραχύς, abbreviate, mirth, abridge, brace, της ρίζας mregh-u-.
 • ring (= δαχτυλίδι),
  της ρίζας sker-2 (= κάμπτω, στρέφω) ή kr-kr- (= κυκλικό σχήμα) που έχει δώσει τα τσίρκο, κίρκος κ.α.
 • rink (= παγοδρόμιο),
  της ρίζας sker-2 (= κάμπτω).
 • rinse (= ξεπλένω),
  της ρίζας ken-, όπως το recent.
 • riot (= ταραχή, εξέγερση),
  από το λατινικό rugio (= βρυχώμαι), όπως το raucous.
 • rise (= υψώνω),
  όπως το raise.
 • risible (= κωμικός),
  από το λατινικό rideo (= γελώ), όπως το deride.
 • risk (= ρίσκο, κίνδυνος),
  από το ιταλικό risico (= ριζικό).
 • rissole (= κροκέτα),
  από τα λατινικά russeolus, υποκοριστικό του russus (= κόκκινος).
 • rite (= τελετουργία),
  από τη λατινική ritus, ↔ Ralph, kindred, αρέσκω, αριθμός, αρετή, της ρίζας ar- / h2er- (= συναρμολογώ) του αραρίσκω ή της συγγενούς ρίζας re- (= μετρώ, υπολογίζω).
 • ritual (= τελετουργικός),
  όπως το rite.
 • rivalry (= ανταγωνιστικότης),
  από το rivus (= ποταμός, river), ↔ ρέω, λόγω αντιπαλότητας στο μοίρασμα του νερού, της ρίζας rei-.
 • rive (= σχίζω, διασπώ),
  της ρίζας rei- του ρήγνυμι, ↔ ερείπιο.
 • riven (= ποταμός),
  εναλλακτική μορφή του river, της ρίζας rei-.
 • rivet (= καθηλώνω, πριτσίνι),
  όπως το rive, ολλανδικής καταγωγής. Η λέξη riveting (= καθηλωτικός) χρησιμοποιείται μεταφορικά.
 • roar (= βρυχώμαι),
  όπως το raucous.
 • rocket (= ρουκέτα),
  από την ιταλική rocchetta, υποκοριστικό της rocca / ruca, η ρόκα με την οποία μοιάζουν στο σχήμα. Η ρόκα είναι γερμανικής προέλευσης, της ρίζας rug- (= ύφασμα). Η ρόκα το λαχανικό, επίσης rocket, προέρχεται από το λατινικό eruca, ↔ ερείκη, χοίρος.
 • rodent (= τρωκτικό),
  από το λατινικό rado (= ξύνω), ↔ χράω (= ξύνω), χρίσμα (βλ. abrasive), της ρίζας red-.
 • rogation (= λιτανεία),
  από rogo, βλ. abrogate.
 • rogatory (= αίτηση πληροφόρησης),
  όπως το rogation. Η λέξη χρησιμοποιείται κυρίως στην έκφραση letter abrogatory (= δικαστική συνδρομή).
 • rogue (= αλήτης),
  από το λατινικό rogo (= ερωτώ), ↔ rego (= κυβερνώ).
 • roil (= αναδεύω),
  από το λατινικό robigo (= σκουριά), της ρίζας reudh- (= ερυθρός), ↔ robust.
 • root (= ρίζα),
  της ρίζας wrad- που σημαίνει όχι μόνο τη ρίζα / radix, αλλά και τον κλάδο, ↔ βρίσδα (αιολική διάλεκτος της ρίζας), βρίζα (σίκαλη).
 • rosary (= ροζάριο),
  από το λατινικό rosa (= ρόδο), της ρίζας reudh- (= ερυθρός), επειδή τα πρώτα ροζάρια ήταν από καρπούς τριανταφυλλιάς.
 • rostrum (= εξέδρα),
  αυτούσια η λατινική λέξη που αρχικά σήμαινε «ράμφος, ακρόπρωρο πλοίου», επειδή οι εξέδρες για τις δημόσιες ομιλίες είχαν διακόσμηση με ακρόπρωρα. η λέξη ετυμολογείται όπως το rodent, της ρίζας red-.
 • rote (= ρουτίνα, συνήθεια),
  όχι από το γαλλικό route (= δρόμος), αλλά από το λατινικό rota (= ρόδα).
 • rouge (= ρουζ),
  αυτούσια η γαλλική λέξη, όπως το rosary.
 • rough (= τραχύς),
  από τη λατινική ruga (= ρυτίδα), ↔ ορoύω (ορμώ) ή ορύσσω, βλ. και ruin.
 • round (= στρογγυλός),
  από rota (= ρόδα, τροχός).
 • rout. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «άτακτη φυγή», από το λατινικό rumpo (= σπάζω, σχίζω),
  της ρίζας leup- (= κομματιάζω), ↔ λύπη. εναλλακτικά από το ruo (= γκρεμίζομαι), συγγενές με το ορούω (ορμώ), βλ. route. Η δεύτερη σημαίνει «σκάβω με τη μύτη, χαράσσω, ψαχουλεύω», από τη ρίζα, root, που στα αρχαία αγγλικά σήμαινε επίσης τη μουσούδα ζώου.
 • route (= διαδρομή),
  συγγενές με rumpo, eruption. αρχικά σήμαινε τη διάνοιξη δρόμου με δραστικά μέσα, π.χ. εκβραχισμό.
 • routine (= ρουτίνα),
  όπως η rout #1.
 • rover (= περιπλανιέμαι),
  όπως το rubble.
 • row. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές λέξεις: η πρώτη = κωπηλατώ, είναι από το ερέσσω, η δεύτερη = ρίγα, ουρά πραγμάτων, είναι της ρίζας rei- (= ξύνω),
  ενώ η τρίτη = καβγάς είανι γερμανικής προέλευσης.
 • royalty (= η βασιλική οικογένεια, πνευματικό δικαίωμα συνήθως στον πληθυντικό),
  της ρίζας reg-.
 • rubbish (= σκουπίδια),
  όπως το rubble.
 • rubble (= μπάζα, σκύρα),
  από robe (= λάφυρο, ρόμπα), rob (= ληστεύω), επειδή ένα λάφυρο ήταν το ένδυμα.
 • rubidium (= ρουβίδιο),
  όπως το rosary.
 • rudimentary (= στοιχειώδης, βασικός),
  από τα λατινικά rudis (= τραχύς), rudus (= ακατέργαστος), από το ορούω (σπεύδω).
 • rue. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη, της ρίζας kreue- (= χτυπώ),
  σημαίνει «μετανοιώνω», ↔ κρούω, δια της γερμανικής οδού. η ανάκρουση, anacrusis, στην ποιητική αναφέρεται στην πρώτη άτονη συλλαβή ενός στίχου. Η δεύτερη είναι το φυτό πήγανο, η αρχαία ρυτή, με την επιστημονική ονομασία Ruta graveolens, με εδώδιμα φύλλα πικρής γεύσης. Η τρίτη είναι η γαλλική rue (= οδός), από τη λατινική ruga (= αρχικά το αυλάκι του οργώματος), της ρίζας krewp- ή reue-2 (= σπάζω), αναφορά στις πέτρες με τις οποίες κατασκευαζόταν ο δρόμος, η ρούγα.
 • rueful (= λυπηρός),
  όπως η πρώτη σημασία του rue.
 • ruin (= καταστρέφω, ερείπιο),
  από τo λατινικό ruo (= καταρρέω), ↔ ορούω (ορμώ, σπεύδω), ρύομαι, ρυστάζω, όρνυμι, της ρίζας h3rew- (= βιάζομαι). Κατά άλλη εκδοχή, από τη συγγενή ρίζα h3reyH- (= βράζω, ρέω), ↔ river (= ποταμός).
 • ruinοus (= καταστρεπτικός),
  όπως το ruin.
 • rum (= ρούμι, εξαιρετικός),
  από τη λέξη rom (= άντρας) των ρομά, η γλώσσα των οποίων λέγεται Romany.
 • rumba (= ρούμπα),
  αυτούσια η ισπανική λέξη για τον συγκεκριμένο χορό, από rumbo (= γλεντώ), αρχικά η πορεία πλοίου, από την πυξίδα του που είχε χαραγμένο έναν ρόμβο.
 • ruminate (= μηρυκάζω),
  από το λατινικό rumen (= λαιμός), της ρίζας srew- (= ρέω), ↔ ρεύμα, ρυθμός, Στρυμών. Σημειώνεται η ύπαρξη της ρωμαϊκής θεάς Rumina, προστάτιδας του θηλασμού.
 • rummage (= ερευνώ),
  ομόρριζο της άρουρας.
 • rumor (= διάδοση, φήμη),
  από το λατινικό racco (= βρυχηθμός), ηχοποίητο, ↔ ωρύομαι. Σύμφωνα με παλιότερη εκδοχή από το ρέω.
 • run (= τρέχω),
  της ρίζας rei- (= ρέω).
 • rupt (= σπάζω),
  της ρίζας leup- / reup- / reub- (= κομματιάζω, αρπάζω), από το λατινικό rumpo (= σπάζω), από το ruo (= γκρεμίζομαι), συγγενές με το ορούω (ορμώ).
 • rupture (= θραύση),
  όπως το rupt.
 • ruse (= τέχνασμα),
  από τα λατινικά recuso (= αντιτίθεμαι), causa (= αιτία), ↔ κάζο, άγνωστης ετυμολογίας.
 • rut. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «αυλακιά, ίχνος τροχού>, από το rumpo, βλ. rout και route. Η δεύτερη σημαίνει «οίστρος», από το λατινικό rugio (= μουγκρίζω),
  λέξη ηχοποίητη όπως το raucous, συγγενής με ερεύγομαι, ωρυγή.
 • ruth (= έλεος),
  από τη λέξη rue #1. Το όνομα Ruth είναι εβραϊκό και σημαίνει «σύντροφος».
 • ruthless (= ανελέητος),
  από ruth + επίθημα -less (= χωρίς), γερμανικής καταγωγής, της ρίζας leu- του λύω.
 • rutile (= ρουτίλιο, τιτάνιο διοξίδιο),
  από το λατινικό rutilus (= κοκκινωπός), ένα ακόμη επίθετο για το ομόρριζο ερυθρός, της ρίζας reudh-, όπως ruber, rufus, russus.
No Comments