Θ

 • Θαμά = συχνά ↔ thamistic
 • θάω = θηλάζω ↔ teat
 • θείνω = χτυπώ ↔ offense
 • θεμερός = σκοτεινός ↔ intemerate
 • θέρω = θερμαίνω ↔ anthrax (πιθανώς)
 • θέω / θείω = τρέχω ↔ dew
 • θήγω = ακονίζω ↔ whet
 • θιβρός = τρυφερός, θερμός ↔ fibre (πιθανώς)
 • θιγγάνω = αγγίζω ↔ fixture
 • θις = αμμόλοφος ↔ dune
 • θοός = γοργός ↔ dew
 • θράσσω = ταράσσω ↔ dregs
 • θρέομαι = θρηνώ ↔ threnody
 • θροέω / θρέομαι = κραυγάζω ↔ dream (πιθανώς)
 • θρύω = καταρρέω ↔ frivolous
 • θρώναξ = κηφήνας ↔ drone
 • θύννος = τόνος ↔ tuna
 • θύνω = ορμώ ↔ tuna
 • θύρσος = κορμός δέντρου ↔ torsion
 • θύω = καίω ↔ Thuja, thyestean
 • θώμιγξ = λεπτό σκοινί ↔ funambulist
 • θώρναξ = αγκάθι ↔ thorn
No Comments