Α

 • Άγαμαι = θαυμάζω ↔ agave
 • άγγαρος = έφιππος ταχυδρόμος ↔ angary
 • αγείρω = συγκεντρώνω ↔ segregate
 • αγκή = αγκάλη ↔ Ancylobacter
 • άγκος = καμπή ↔ anchor
 • άγνυμι = συντρίβω ↔ fragile
 • αγοστός = βραχίων, αγκαλιά ↔ agostic
 • άγρω = αρπάζω = pellagra
 • άγχω = στραγγαλίζω ↔ anxiety
 • αδευκής = απροσδόκητος ↔ tow
 • αδευκής = όξινος ↔ Πολυδεύκης, Pollux
 • αδέω = είμαι χορτασμένος ↔ saturate
 • άδην = επαρκώς ↔ hadron
 • αείδω = τραγουδώ ↔ ode
 • αείς = άνεμος ↔ wind
 • άζομαι = σέβομαι ↔ consecrate
 • άζω / αζάνω = αποξηραίνω ↔ area
 • άημι = πνέω ↔ air
 • αθρέομαι = ξεφωνίζω ↔ threnody
 • αθρέω = παρατηρώ ↔ wonder
 • αίθω = καίω, λάμπω ↔ Ethiopia
 • αίνημι = ομιλώ ↔ enigma
 • αίνος = έπαινος ↔ oath
 • αίνυμαι = παίρνω ↔ diet
 • αινώ = επαινώ ↔ enigma
 • αίνω = λιχνίζω ↔ fan
 • αιόλος = ορμητικός ↔ eolianite
 • αιρέω = προτιμώ, αρπάζω ↔ adhere (πιθανώς)
 • αίσα = μοίρα ↔ adequate
 • αίσις = λάμψη ↔ aureole
 • αΐσσω = ορμώ, πηδώ ↔ aquiline
 • αΐτας = φίλος ↔ audacious
 • αΐω = ακούω ↔ obey
 • άκανος = άγανο ↔ awn
 • ακαρής = μικροσκοπικός ↔ acaricide
 • ακή (με περισπωμενη) = ηπίως ↔ academic (πιθανώς)
 • ακή = αιχμή, θεραπεία ↔ acid
 • ακονιτί = άνευ μόχθου ↔ conation
 • άκος = θεραπεία ↔ panacea
 • άκριος = κενός ↔ deny
 • αλάομαι = περιφέρομαι ↔ aliment
 • αλαός = τυφλός ↔ hemeralopia
 • αλδαίνω = αυξάνω ↔ coalition
 • αλέγω = φροντίζω ↔ leak
 • αλείτης = αμαρτωλός ↔ loath
 • άλειφαρ = αλοιφή ↔ aliphatic
 • αλέξω = προστατεύω ↔ coercion
 • αλέω = αλέθω ↔ aleurone
 • αλθαίνω = θεραπεύω ↔ oboe
 • αλίνω = αλείφω ↔ liniment
 • άλλομαι = πηδώ ↔ insult
 • αλύδοιμος = πικρός ↔ ale
 • αλύω = είμαι ταραγμένος ↔ aliment
 • αλφός = υπόλευκος ↔ alburn
 • αμαλδύνω = μαλακώνω, καταστρέφω ↔ emmolient
 • αμαλός = μαλακός ↔ amblyopia
 • αμάω = θερίζω, συγκεντρώνω ↔ mow
 • αμέλγω = αρμέγω ↔ milk
 • αμέργω = αναδύομαι ↔ emergency
 • αμεύομαι = υπερτερώ, διαβαίνω ↔ move
 • αμεύω = αλλάζω ↔ mobile
 • αμόργη = μούργα ↔ emulsion
 • αμύσσω = κομματιάζω ↔ mucronate
 • άναλτος = αχόρταγος ↔ elder
 • ανδάνω = αρέσω ↔ sweet
 • ανεπτιός = ανιψιός ↔ nepotism
 • άντυξ = περιφέρεια τροχού, ασπίδας ↔ decant
 • ανύω = εκτελώ ↔ authentic
 • άπιον = αχλάδι = pear
 • άπτω = συνάπτω, ανάβω ↔ copulation
 • αραρίσκω = συνδέω, κατασκευάζω ↔ reason
 • αράσσω = κτυπώ ↔ cataract
 • αργής = λαμπερός ↔ argentous
 • άρδις = αιχμή ↔ radius
 • αρήγω = βοηθώ ↔ escort, regal
 • άρκευθος = δέντρο ↔ arc
 • αρκέω = αποκρούω ↔ ark
 • άρκος = οχύρωμα, βοήθεια ↔ arcane
 • άρουρα = γη ↔ arable
 • αρόω = οργώνω ↔ arable
 • άρπη = δρεπάνι ↔ harpy
 • άρρατος = άκαμπτος ↔ vermin
 • αρτίζω = ετοιμάζω ↔ inert
 • αρτύς = διευθέτηση ↔ article
 • αρτύω = λιπαίνω το φαγητό ↔ article
 • αρύω = αντλώ ↔ uranium
 • ασκαρίς = σκουλήκι ↔ Ascaris
 • ασκηθής = ακέραιος, αβλαβής ↔ scathe
 • ασπαίρω = σπαρταρώ, τρέμω ↔ spurious
 • άσπαλον = δέρμα ↔ spill
 • ασσάριον = νόμισμα ↔ east
 • ασχάλλω = λυπάμαι ↔ squalid
 • άτερ = άνευ ↔ sunder
 • ατέραμνος = σκληρός ↔ throw
 • αυδάω = ομιλώ ↔ audience
 • αύω = ξηραίνω, βοώ ↔ deny
 • αφάω = αγγίζω ↔ habit
 • αφετώ = απορρίπτω ↔ veto
 • αφνειός = πλούσιος ↔ cauponate
 • αφύη = αντσούγια ↔ anchovy
 • άχνυμαι / αχύω = θλίβομαι ↔ anger
 • άχος = λύπη ↔ anger
 • αχύω = λυπούμαι ↔ hideous
 • αψ = πίσω, πάλι ↔ abscess
 • άω = φυσώ, χορταίνω ↔ air
No Comments