Β

 • Βαβάζω / βαβίζω = ομιλώ ↔ baby
 • βαθύω / βοθύω = σκάπτω ↔ fossil
 • βαιός = χαμηλός ↔ bay
 • βαλαύστιον = άνθος ροδιάς ↔ balustrade
 • βαλανείον = λουτρά ↔ bainmarie
 • βαλλίζω = χοροπηδώ ↔ ball
 • βασκαίνω = μαγεύω, κακολογώ ↔ festival
 • βατώ = περπατώ ↔ acrobat
 • βαυκαλώ = κοιμίζω ↔ bottle (πιθανώς)
 • βέλεμνον = ακόντιο ↔ ballistics
 • βέομαι / βείομαι = θα ζήσω ↔ vital
 • βήλον = παραπέτασμα ↔ vellum
 • βιβρώσκω = τρώγω ↔ gorge
 • βίκος = πιθάρι, ποτήρι ↔ beaker
 • βιός = τόξο ↔ filigree
 • βλαδύς = ασθενής ↔ bland
 • βλακεύω = είμαι αδύνατος ↔ flaccid
 • βληχός = βέλασμα ↔ feeble
 • βλιχώδης = γλοιώδης ↔ glue
 • βλύω = αναβλύζω ↔ play
 • βλώσκω = πηγαίνω ↔ blastocyst
 • βοθύω = σκάπτω ↔ fossil
 • βολγός / μολγός = ασκός ↔ bulge
 • βουνέω / βωνώ = συσσωρεύω ↔ compound (πιθανώς)
 • βρέγμα / βρεχμός = το άνω μέρος της κεφαλής ↔ brain
 • βρέμω = βρυχώμαι, παφλάζω ↔ brim
 • βρένθος = υπερηφάνεια ↔ grand
 • βριαρός = ισχυρός ↔ hubris
 • βρύκω / βρύχω = καταβροχθίζω ↔ bruxism
 • βρυτός = θρακικη μπίρα ↔ braise
 • βρύω = τινάζω μπροστά ↔ embryonic
 • βρώμα = φαγητό ↔ devour
 • βύω = γεμίζω, βουλώνω ↔ buccinum
No Comments