Δ

 • Δαδύσσομαι = έλκομαι ↔ deduce (πιθανώς)
 • δαιδάλλω = δουλεύω περίτεχνα ↔ condolence
 • δαίομαι = μοιράζω, χωρίζω ↔ widow
 • δαις = φαγητό ↔ time
 • δαίω = καίω ↔ duel
 • δάμαρ = σύζυγος ↔ tame
 • δαμνάω = δαμάζω ↔ tame
 • δάπτω = καταβροχθίζω ↔ damage
 • δαρθάνω = κοιμάμαι ↔ dormant
 • δαταίομαι = μοιράζω ↔ condemn
 • δαψιλής = άφθονος ↔ damn
 • δάω = γνωρίζω, μαθαίνω ↔ doctor
 • δείδω = φοβάμαι ↔ dire
 • δείκω = νομίζω ↔ education
 • δείμα = φόβος ↔ intimidate
 • δειρή = ράχη ↔ dorsal
 • δέλφαξ = γουρουνάκι, νεαρό ζώο ↔ calf
 • δελφύς = μήτρα ↔ calf
 • δέμας = ανάστημα ↔ domesticate
 • δέμω = κτίζω ↔ domino
 • δέρη = λαιμός ↔ dorsal
 • δέρκομαι = παρατηρώ προσεκτικά ↔ dragon
 • δέρω = γδέρνω ↔ pander
 • δευκής = γλυκός ↔ Pollux
 • δεύομαι = στερούμαι ↔ widow
 • δέφω = καθιστώ μαλακό ↔ letter
 • δήιος = εχθρικός ↔ duel
 • δηλέομαι = καταστρέφω ↔ condolence
 • δήλος = φανερός ↔ deity
 • δηρός = διαρκής ↔ sideropenic (πιθανώς)
 • διαττός = κόσκινο ↔ thirst
 • διάω = ζάω / ζω ↔ diet
 • δίζω = διστάζω ↔ zeal (πιθανώς)
 • δίκω = βάλλω ↔ dish
 • δίος = θεϊκός ↔ deity
 • δίω = απομακρύνομαι ↔ dinoflagellate
 • δμητός = δαμασμένος ↔ tame
 • δνόφος = μαυρίλα ↔ crepuscule
 • δοίος = διπλός ↔ dual
 • δοκέω = δέχομαι, νομίζω ↔ education
 • δολιχός = μακρύς ↔ long
 • δραξ / δράγμα = χούφτα ↔ dram
 • δροίτη = σκάφη ↔ ray
 • δροός = ισχυρός ↔ dour
 • δρυπεπής = που ωριμάζει στο δέντρο ↔ drupe
No Comments