Η

 • Ήδομαι = ευχαριστιέμαι ↔ hedonic
 • ηθέω = διυλίζω ↔ sprout
 • ηθμός = στραγγιστήρι ↔ sprout
 • ηίθεος = άγαμος νέος ↔ widow
 • ηικανός = πετεινός ↔ charm
 • ήκα = ησύχως ↔ sag (πιθανώς)
 • ηλέκτωρ = ακτινοβόλος ↔ electricity
 • ήλιξ = ομήλικος ↔ retaliate
 • ήμα = κάτι που ρίχνεται ↔ semen
 • ημί = ομιλώ ↔ enigma
 • ηπίολος = νυχτοπεταλούδα ↔ pavilion
 • ήρι = νωρίς ↔ early
No Comments