Κ

 • Καβάλλης = ίππος ↔ cavalier
 • κάγκανος = κατάξερος ↔ hunger
 • καίνυμαι = λάμπω, υπερτερώ ↔ cadmium
 • καίνω = σκοτώνω ↔ decide
 • καιρόω / καίρω = τρέχω ↔ cursor
 • κάκαλα = τείχη, όργανο βασανισμού ↔ precinct
 • καλάπους = καλαπόδι ↔ calibrate
 • καλιά = καλύβα ↔ occult
 • καλχαίνω = βάφω πορφυρό, μελετώ ↔ conch
 • κάμμαρος = γαρίδα ↔ Cameroon
 • κανάσσω = καταπίνω με θόρυβο ↔ charm
 • καναχέω = ηχώ, από κλαγγή όπλων ↔ charm
 • κάνδαρος = κάρβουνο ↔ candid
 • κανθός = άκρη ↔ decant
 • κάννα = καλάμι ↔ cannon
 • κάπος = πνεύμα ↔ evaporation
 • κάπτω / καπέω = καταβροχθίζω ↔ recover
 • καπύω = πνέω ↔ evaporation
 • καρ, καρός = κάρα, κόμη ↔ migraine
 • κάραβος = καραβίδα ↔ carabine
 • κάρνον = σάλπιγγα ↔ horn
 • καρόω = κοιμάμαι βαθιά ↔ carotid
 • κάρσιος = λοξός ↔ bias
 • κάρταλος = καλάθι ↔ hurdle
 • κάρτος = καρπός χεριού ↔ wharf
 • κάρφω = αποξηραίνω ↔ sharp, πιθανώς carbon
 • κάσσις = πεικεφαλαία ↔ hat
 • κασσύω = συρράπτω ↔ sew
 • καύω = σκάβω, κοιλαίνω ↔ caudex, codex
 • κάχληξ = χαλίκι ↔ calculate
 • κεάζω = κόβω ↔ curt
 • κέαρ / κηρ = καρδιά ↔ cordial
 • κείρω = κόβω, κουρεύω ↔ curt
 • κείω = κείμαι ↔ quiet
 • κέλαδος = θόρυβος ↔ cledonism
 • κελαινός = μαύρος ↔ whale
 • κέλευθος = δρόμος, ταξίδι ↔ acceleration
 • κελεύω = παραγγέλλω, διατάζω ↔ acceleration
 • κέλης = αρσενικός ίππος ↔ decelerate
 • κέλλω = ωθώ προς τα εμπρός, παροτρύνω ↔ celerity
 • κεμάς = ελαφίνα ↔ hind
 • κεραΐζω = καταστρέφω ↔ caries
 • κεράννυμι = ανακατεύω ↔ ceramics
 • κεύθω = καλύπτω, κρύβω ↔ cutaneous
 • κήδω = ενοχλώ, φροντίζω ↔ hate
 • κηκίω = αναβλύζω ↔ henchman
 • κήλεος = καυστικός ↔ calorie
 • κηλέω = θέλγω, μαγεύω ↔ cultivate
 • κήνσος = απογραφή ↔ censor
 • κηρ = όλεθρος ↔ caries
 • κίκερρος = ρεβίθι ↔ chickbean
 • κινύρομαι = θρηνώ ↔ quarrel
 • κιρρός = υποκίτρινος ↔ cirrhosis
 • κίστη = κιβώτιο ↔ cistern
 • κιχάνω = φθάνω ↔ go
 • κίω = πορεύομαι ↔ citation
 • κλάζω = παράγω οξύ ήχο ↔ klaxon
 • κλάω / κλω = σπάζω ↔ coup
 • κλέω = δοξάζω ↔ celebrity
 • κληδονίζω = μαντεύω ↔ council
 • κληδών = φήμη ↔ council
 • κλιτύς = πλαγιά ↔ low
 • κλύζω = διαβρέχω ↔ clyster
 • κλυτός = ξακουστός ↔ listen
 • κλύω = ακούω ↔ listen
 • κλωψ = κλέφτης ↔ cyclop
 • κνέφας = σκοτάδι ↔ crepuscule
 • κνήκος = ατρακτυλίς ↔ honey
 • κοέω / κοώ = αντιλαμβάνομαι ↔ acoustics
 • κοινόω = μολύνω ↔ obscene
 • κοίρανος = άρχων ↔ harbor
 • κολάπτω = σπάζω, λαξεύω ↔ coup
 • κόλον = τροφή, έντερο ↔ culinary
 • κολούω = σπάζω ↔ coup
 • κομίζω = φροντίζω ↔ comet
 • κόναβος = θόρυβος ↔ cantata
 • κονέω = επείγομαι, υπηρετώ ↔ deacon
 • κόνικλος = κουνέλι ↔ convey
 • κόπη = πλοίο ↔ coop
 • κορέω = φρoντίζω ↔ accurate
 • κόρθυς = σωρός ↔ herd
 • κορπός = κορμός ↔ incorporate
 • κόρση = κρόταφος, φαβορίτα ↔ curt
 • κορσόω = ξυρίζω ↔ curt cartilage
 • κόρυλος = φουντουκιά ↔ hazel
 • κόρυμβος = βότρυς ↔ cheer
 • κορύνη = ρόπαλο ↔ cranium, cervix
 • κόρυς = περικεφαλαία ↔ cheer
 • κόρφος = χορδή ↔ harp
 • κουρέω / κορέω = σπέρνω, φροντίζω ↔ scour
 • κουρίζω = φροντίζω ↔ scour
 • κόχληξ = στρογγυλή πέτρα ↔ hail
 • κράδη = κλαδί ↔ cardinal
 • κραίνω = εκτελώ ↔ democracy
 • κρας, κρατός = κάρα ↔ migraine
 • κρέκω = κροτώ, χτυπώ ↔ crepitation
 • κρέμβαλα = καστανιέτες ↔ crepitation
 • κρηπίς = μπότα ↔ decrepit
 • κρόκη = στρογγυλό χαλίκι ↔ sugar
 • κρότων = τσιμπούρι ↔
 • κτείνω = σκοτώνω ↔ decide
 • κτεις = χτένα ↔ pecten
 • κύαθος = κύπελλο ↔ casserole
 • κύαρ = οπή ↔ jail
 • κυδάζω = υβρίζω ↔ shout
 • κύδος = πολεμική δόξα ↔ kudos
 • κυκέω = ανακατεύω ↔ cook
 • κύλα = κοιλώματα κάτω από τα βλέφαρα ↔ cilium
 • κύμβη = είδος δοχείου ↔ chime
 • κυνέω = φιλώ ↔ kiss
 • κύπη = φωλιά, κύπελλο ↔ cup
 • κύω = εγκυμονώ ↔ codex
 • κύων = σκ΄λος ↔ quinse
 • κώας = δέρμα προβάτου ↔ codex
 • κώδεια = κεφαλή φυτών ↔ codeine
 • κώδιον = προβιά ↔ codex
 • κώος = σπήλαιο ↔ codeine
 • κώρυκος = θύλακος, χόριον ↔ corium
No Comments