Λ

 • Λάας = λίθος ↔ dilapidated
 • λαγαίω = χαλαρώνω ↔ sleep
 • λαγαρός = χαλαρός, ισχνός ↔ lasagne
 • λαγγάζω / λογγάζω = ενδίδω, χαζεύω ↔ belong
 • λάζομαι = αρπάζω ↔ latch
 • λάζω = λακτίζω ↔ calque
 • λάθυρος = μπιζέλι ↔ lentil
 • λαιδρός = τολμηρός ↔ collision
 • λαιός = αριστερός, αδέξιος ↔ left
 • λαιψηρός = ευκίνητος ↔ labor
 • λακίζω = σχίζω, κομματιάζω ↔ lacerate
 • λακίς = σχισμή ↔ lacerate
 • λαλαγγώ = αντηχώ ↔ lull
 • λαπάρα = κοιλιά ↔ lap
 • λάπτω = ρουφώ, γλείφω ↔ lip, lap
 • λαρινός, λαρός = εύγευστος ↔ lard
 • λάσανον = δοχείο ↔ lasagne
 • λάσθη / λάστη = πόρνη ↔ lascivious
 • λάσκω = βροντώ, φωνάζω ↔ locution
 • λάστη = πόρνη ↔ lascivious
 • λάταξ = οινολάσπη ↔ latex
 • λάτρις = εργάτης ↔ lucrative
 • λαύω = παίρνω ως λεία ↔ liturgy
 • λαφύσσω = καταβροχθίζω ↔ lip
 • λάχνη = χνούδι ↔ plume
 • λάω = βλέπω ↔ hemeralopia
 • λείβω = σταλάζω ↔ aliphatic
 • λείμαξ = γυμνοσάλιαγκος ↔ slime
 • λέιτος = λαός ↔ liturgy
 • λέκος = πιάτο ↔ balance
 • λέκτρον = κρεβάτι ↔ lie
 • λέμμα = λέπι ↔ leprosy
 • λέντιον = ύφασμα ↔ lint
 • λέπω = ξεφλουδίζω ↔ leaf
 • λευρός = λείος ↔ levitate
 • λεύσσω = βλέπω ↔ look (πιθανώς)
 • λέχομαι = ξαπλώνω ↔ lie
 • ληίζω = χτυπώ, καταστρέφω ↔ collide
 • λήιον = πρυτανείο ↔ liturgy
 • λήνος = έριον ↔ wool
 • λήρος = μωρολογία ↔ lament
 • λιάζομαι = παρεκκλίνω ↔ liminent
 • λίγδην = ακροθιγώς ↔ collapse
 • λιγνός (η) = αλαμπής φλόγα ↔ lignite
 • λίζω = παίζω, χαράζω ↔ prelude
 • λιλαίομαι = επιθυμώ ↔ lascivious
 • λινδίω = αμιλλώμαι ↔ prelude
 • λιπαρέω = εκλιπαρώ ↔ leave, life
 • λίπτομαι = επιθυμώ ↔ liver
 • λίσσομαι = ικετεύω ↔ litany
 • λίστρον = σπαθί, σκαπάνη ↔ collide
 • λιτή = προσευχή ↔ litany
 • λιχανός = δείκτης ↔ lichen
 • λιχνός = λαίμαργος ↔ lick
 • λιψ (o) = ρεύμα ↔ aliphatic
 • λιψ (h) = επιθυμία = libido
 • λοίσθ(ι)ος = τελευταίος ↔ less
 • λυγόω = δένω σφιχτά ↔ delicate
 • λυγρός = λυπηρός ↔ lugubrious
 • λύθρον = ρύπος, πηκτό αίμα ↔ pollution
 • λω = επιθυμώ ↔ lascivious
 • λώβη = ατιμία ↔ labile
 • λώμα = έριον, κρόσσι ↔ fluffy
 • λώπη = ιμάτιο ↔ library
 • λωφάω = ελαφρύνω, παύω ↔ light, levitate
No Comments