Μ

 • Μαγεύς = ζυμωτής ↔ make
 • μαδάω = είμαι υγρός (μαδαρός) ↔ emanate
 • μαίομαι = επιχειρώ ↔ moral
 • μάκελλον = μαντρί ↔ massacre
 • μάλα = πολύ ↔ ameliorate
 • μάλθη = μίγμα κηρου + πίσσας ↔ melt
 • μάλον / μήλον = πρόβατο ↔ small
 • μάν(ν)ος = περιδέραιο ↔ mane
 • μανός = αραιός ↔ manometer
 • μανύω / μηνύω = δείχνω με το χέρι, ↔ manager
 • μαργός = άπληστος ↔ gastrimargic
 • μάρη = χέρι ↔ command
 • μαρμαίρω = λάμπω ↔ morphine
 • μάρναμαι = πολεμώ ↔ March
 • μάρπτω = αρπάζω ↔ mercy
 • μάσμα = αναζήτηση ↔ memory
 • μάσσω = μασώ, ζυμώνω ↔ masticate
 • μάσταξ = στόμα ↔ mandible
 • μάω = ποθώ, προσπαθώ ↔ mood
 • μέδω / μήδω = άρχω ↔ medical
 • μέθυ = γλυκός οίνος ↔ meadow
 • μειλίσσω = ηρεμώ ↔ mitigate
 • μείραξ = νέος, νέα ↔ marry
 • μείρω = διαιρώ, μοιράζω ↔ mark
 • μέλδω = λειώνω ↔ melt
 • μέλε = φίλε μου ↔ ameliorate
 • μέλεος = άχρηστος ↔ blame
 • μελίνη = κεχρί ↔ millet
 • μενετός = αυτός που παραμένει ↔ mend
 • μερμαίρω = μεριμνώ ↔ demonstrate
 • μέρμερος = άτακτος ↔ mourn
 • μετιώ = ρίχνω, υποχωρώ ↔ admission
 • μήδομαι = φροντίζω, εφευρί1σκω ↔ meet
 • μήδω = κυβερνώ ↔ medical
 • μήνη = σελήνη ↔ moon
 • μητίομαι = μηχανεύομαι ↔ mend
 • μήτις = σοφία ↔ meter
 • μινύθω = μικραίνω ↔ demean
 • μινυός = μικρός ↔ mince
 • μίσγω / μίγνυμι = ανακατεύω ↔ mixture
 • μνάομαι / μιμνήσκω = θυμάμαι, σκέπτομαι ↔ memory
 • μογέω = κοπιάζω ↔ demolition
 • μόγος = μόχθος ↔ molecule
 • μορμύρω = μουρμουρίζω ↔ murmur
 • μόρμω = φοβίζω ↔ formidable
 • μορύσσω = κηλιδώνω ↔ emery
 • μύδος = υγρασία, μούχλα ↔ mud
 • μύδρος = διάπυρος σίδηρος ↔ smoke
 • μυΐσκα = μυγάκι ↔ musketeer
 • μύκρον = αιχμηρό άκρο ↔ mucronate
 • μύλλος = κοκκινωπός ↔ mullet
 • μύνη = πρόφαση ↔ move
 • μύρα = θάλασσα ↔ marine, myriad
 • μυσαρός = βρώμικος ↔ miserable
 • μύσσομαι = ξεμυξιάζομαι ↔ moist
 • μύω = κλείνω ↔ immure
 • μώλος = μόχθος πολέμου ↔ molecule
No Comments