Ν

 • Ναίω = κατοικώ (μετανάστης) ↔ νέομαι
 • νάσσω = πιέζω ↔ epinasty
 • νάω = ρέω, κολυμπώ ↔ supernatant
 • νέκυς = νεκρός ↔ pernicious
 • νέομαι = ρέω, επιστρέφω ↔ nostalgia, nose (πιθανώς)
 • νέποδες = απόγονοι ↔ nepotism
 • νέω = γνέθω ↔ nematic
 • νέω = πλέω ↔ natation
 • νέω = συσσωρεύω ↔ connect
 • νήθω = γνέθω ↔ needle
 • νήφω = είμαι νηφάλιος ↔ sober
 • νήχομαι = επιπλέω, κολυμπώ ↔ knot
 • νίζω = λάμπω ↔ neat
 • νίφω = χιονίζω ↔ snow
 • νυός = νύφη ↔ nubile
 • νωλεμές = αδιαλείπτως ↔ lame
No Comments