Φ

 • Φαίβομαι = φεύγω έντρομος ↔ phobia
 • φαίνω = λάμπω ↔ phenol
 • φάλκη = δοκός ↔ fulcrum
 • φαλός = λευκός, λαμπερός ↔ bald
 • φαράω = οργώνω ↔ bore
 • φαρκίς = ρυτίδα ↔ perforated
 • φαύω / φάω = φωτίζω ↔ favor
 • φέβομαι = τρέπομαι σε φυγή ↔ phobia
 • φείδομαι = αποχωρίζομαι ↔ fission
 • φείδομαι = λογαριάζω, ελεώ ↔ bifid
 • φέρβω = τρέφω ↔ herb
 • φέρμα = καρπός της γης ↔ birth
 • φερνή = προίκα ↔ paraphernalia
 • φήλος = απατηλός ↔ fault
 • φημί = ομιλώ ↔ fame
 • φήρος = θεϊκή τροφή ↔ bristle
 • φιαλόω = κοιλαίνω ↔ vial
 • φιλέω = αρπάζω ↔ compilation
 • φίτυ = κλαδάκι ↔ future
 • φλέω = αφθονώ ↔ blow
 • φλίβω = συντρίβω ↔ conflict
 • φλύω = αναβράζω ↔ fluctuation
 • φολκός = δρεπάνι ↔ defalcate
 • φορκός = λευκός, πολιός ↔ bright
 • φραδής = έξυπνος ↔ fraud
 • φράτρα = αδελφότης ↔ fraternity
 • φριμάζω = φρουμάζω ↔ brim
 • φριξ = ανατρίχιασμα ↔ frivolous
 • φύρω = υγραίνω, ζυμώνω ↔ ferment
 • φώγω = φρύγω ↔ fire, focus
 • φωρ = κλέφτης ↔ fertile
 • φώσκω = φέγγω ↔ fuscous
No Comments