Π

 • Πάγος = βουνοκορφή ↔ peace
 • παίω = κτυπώ, παραπατώ ↔ pave
 • παλάσσω = ραντίζω ↔ pallid
 • πάλη = παιπάλη, σκόνη ↔ pollen
 • πάομαι = τρώγω ↔ food
 • πάος / πήος = συγγενής ↔ refine (πιθανώς)
 • παρακονάω = τροχίζω ↔ paragon
 • παρέω = βρίσκομαι κοντά ↔ parent
 • παρτός = αρχαίο ρούχο ↔ partiture
 • πάσσω = πασπαλίζω ↔ squash
 • παστάς = νυφικός θάλαμος ↔ post
 • πατάνη = ρηχό πιάτο ↔ pan
 • πατέομαι = τρώγω ↔ pastor
 • πάτος = οδός = path
 • παύρος = μικρός, λίγος ↔ puerile
 • πέζα (η) = πόδι ↔ pedestal
 • πείρω = διαπερνώ ↔ press
 • πείσμα = σχοινί, καλώδιο ↔ bind
 • πέκω = χτενίζω, ξαίνω μαλλί ↔ pecuniary
 • πέλανος = πολτός ↔ flat
 • πελεμίζω = τρέμω ↔ catapult
 • πέλλα = δέρμα ↔ film
 • πελλός / πελιός = σκουρόχρωμος ↔ film
 • πέλτη = ασπίδα ↔ pelt
 • πέλω = υπάρχω, περιστρέφομαι ↔ appeal
 • πεμπάζω = μετρώ ανά 5 ↔ foist
 • πεπαίνω = ωριμάζω ↔ acquire
 • πέπαμαι = αποκτώ ↔ conquer
 • πέρθω = καταστρέφω, εκπορθώ ↔ bore
 • περκνός = σκούρος ↔ perch
 • πέρνημι = πουλώ ↔ pornography
 • πεσσός = τετράγωνη κολόνα ↔ headquarters
 • πέσσω = ωριμάζω ↔ cook
 • πετάννυμι = απλώνω ↔ aperture
 • πήληξ = κράνος ↔ pelvis
 • πήμα (το) = καταστροφή ↔ passion
 • πημαίνω = αφανίζω ↔ passive
 • πήνη / πήνος = υφάδι ↔ pawn
 • πιδύω = αναβλύζω ↔ fat
 • πιλόω = συμπιέζω ↔ peeling
 • πίμπλημι = γεμίζω ↔ peeling
 • πίμπρημι = καίω ↔ prurient
 • πίον = λίπος ↔ fat
 • πιπράσκομαι = πουλώ ↔ port
 • πίτνυμι = απλώνω = patina
 • πίτυλος = πλατάγημα κουπιών ↔ petulant
 • πίω / πίσκω / πιπίσκω = πίνω ↔ piscine
 • πίων = παχύς ↔ fat
 • πλάδη, πλάδος = υγρασία, σήψη ↔ flaccid
 • πλάζω = περιπλανιέμαι ↔ plague
 • πόκος = όγκος μαλλιού ↔ pocket
 • πολεύω / πολέω = περιφέρομαι, οργώνω ↔ cultivate
 • πολέω = περιστρέφομαι, οργώνω ↔ wheel
 • πολιώ = ασπρίζω ↔ polio(myelitis)
 • πόρις = δαμάλι ↔ party
 • πόσις (o) = άντρας, δυνατός ↔ potent
 • πράτιον = αξία ↔ depreciation
 • προύμνον = δαμάσκηνο ↔ prune
 • πρόχους = κανάτι ↔ brooch
 • πτισάνη = παρασκεύασμα από κριθάρι ↔ pestle
 • πτίσσω = κοπανίζω, ξεφλουδίζω ↔ pestle
 • πτόρθος = βλαστάρι ↔ arbor
 • πύελος = σκάφη ↔ flow
 • πυθέω / πύθω = σαπίζω ↔ putid
 • πυνθάνομαι = πληροφορούμαι ↔ bid
 • πυτίνη = βαρέλι ↔ bottle
 • πώλος = πουλάρι ↔ paucity
No Comments