Ψ

  • Ψάλλω = ξεπουπουλιάζω ↔ psalm
  • ψάμμος = άμμος ↔ sand
  • ψίω / ψάω / ψέω = τρέφω, λεπτύνω, τρίβω ↔ appeal
No Comments