Ρ

 • Ρα = εύκολα ↔ rest
 • ραιβός = με στραβά πόδια ↔ varicose
 • ραξ = ρώγα ↔ raisin
 • ράπυς = φυτό ↔ rape
 • ράσσω = κτυπώ, ράπτω ↔ fraction
 • ραστώνη = ανάπαυση ↔ rest
 • ρατάνη = αναδευτήρας ↔ universe
 • ρέγκω = ροχαλίζω ↔ snoar
 • ρέζω = πράττω ↔ erg
 • ρέμβω = περιστρέφω ↔ rhombus
 • ρήγος = κάλυμμα ↔ regolith
 • ρήον = φυτό ↔ rhubarb
 • ριψ = λυγαριά ↔ rift
 • ροθώ = κάνω θόρυβο ↔ role (πιθανώς)
 • ροικός = κυρτός ↔ wry
 • ρόμος = σαράκι ↔ worm
 • ρύομαι = σώζω ↔ fruit
 • ρυστάζω = αρπάζω ↔ ruin
 • ρώομαι = ορμώ ↔ hormone
 • ρύω = σύρω ↔ corrugated
 • ρώπος = φθηνοπράγματα ↔ rhopography
No Comments