T

 • Tabes (= ασθένεια που αδυνατίζει υπερβολικά),
  από το τήκω (λιώνω), βλ. και thaw.
 • tabloid (= εφημερίδα μικρού σχήματος). Η λέξη είχε υποτιμητικό χαρακτήρα, επειδή τα πρώτα tabloids περιείχαν συντομευμένες ειδήσεις που εξελίχθηκαν σε σκανδαλοθηρικού τύπου. Από το λατινικό tabula + είδος. η πρώτη είναι πιθανώς συγγενής με τα ρήματα sto / ίστημι ή τήκω, της ρίζας the2-. η κατάληξη -bula σημαίνει «όργανο».
 • tact (= τακτ, διακριτικότης),
  από tango (= αγγίζω), της ρίζας tag- (= τάσσω, τέταγον), ↔ ταγός, τάγμα.
 • tactful (= διακριτικός),
  όπως τα tact + full.
 • tactile (= απτικός),
  όπως το tact.
 • tag (= ετικέτα, επισυνάπτω),
  της ρίζας dek-2 (= ουρά) που διαφέρει από τη ρίζα dek-1 (= δέχομαι). Περιέργως η ρίζα του 10 είναι διαφορετική, dekm-
 • tail (= ουρά),
  όπως το tag.
 • tale (= διηγούμαι),
  της ρίζας del-2 (= μετρώ, διηγούμαι), ↔ δόλος, tell.
 • talisman (= φυλαχτό, γούρι),
  από το βυζαντινό τέλεσμα, από το τελώ, της ρίζας kwel- (= περιστρέφομαι), ↔ κύκλος, collar, colony.
 • talk (= ομιλώ),
  όπως το tale, και όχι της ρίζας tolkw- (= ομιλώ).
 • tame (= δαμάζω),
  από το λατινικό domo / tamo, ↔ δαμά(ζ)ω, δαμάλι, αδάμας, πιθανώς της ρίζας dem- (= δόμος, οικία).
 • tamper (= πειράζω, ανακατεύομαι),
  όπως το temper.
 • tantamount (= ισοδύναμος),
  από tantus (= τόσος), tam (= έτσι) + amount (= ποσό), ↔ mons, montis (= βουνό).
 • taper (= στενεύω, κεράκι),
  ↔ paper.
 • tapestry (= χαλί τοίχου, μεταφορικά η πολυπλοκότης),
  από τον τάπητα (περσικής προέλευσης).
 • tar (= πίσσα),
  της ρίζας deru- / dreu- (= δέντρο, tree), ↔ δρυς, δρυμός, δόρυ.
 • tardy (= αργοπορημένος),
  όπως το retard.
 • target (= στόχος),
  από την αρχαία γαλλική targe (= ασπίδα), της ρίζας dergh- (= λαμβάνω), από όπου έχουν προκύψει τα δραξ / δράγμα (χούφτα), δράση, δραχμή.
 • tarsus (= ταρσός),
  συλλογική ονομασία επτά οστών του ποδιού, της ρίζας ters- (= ξηρός), βλ terrace.
 • tart. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές λέξεις: #1. Τάρτα, όπως το contort. #2. Στυφός, δριμείας γεύσης, της ρίζας der- (= σχίζω),
  όπως το δέρμα. #3. Πόρνη, πιθανώς από το sweetheart.
 • tartan (= ταρτάν),
  από το γαλλικό ύφασμα tiretain, από το μετάξι, tire, από την Τύρο, εβραϊκής προέλευσης που σημαίνει «πετρώδης».
 • task (= έργο, αναθέτω),
  όπως το tact.
 • tatonnement (= πειραματισμός),
  από tango (= αγγίζω), ↔ τάσσω.
 • taut (= τεταμένος),
  της ρίζας deuk- (= έλκω, οδηγώ), ↔ δείκω, δούκας, duke, tie.
 • tay (= θήκη, εγκεφαλική μεμβράνη),
  ↔ θήκη, τίθημι.
 • team (= ομάδα),
  όπως το taut.
 • tear. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «δάκρυ», επίσης δάκρυμα, στα λατινικά lacrima, της ρίζας dakru-. η δεύτερη σημαίνει «σχίζω», ↔ δέρω (εκδέρω, γδέρνω), δρέπω, δρεπάνι, της ρίζας der-
  (= ξεφλουδίζω). Σημειώνεται ότι υπάρχει και άλλη ρίζα der- (= τρέχω), από την οποία έχουν προκύψει οι λέξεις syndrome, δρόμος και δραπέτης.
 • teat (= θηλή),
  από τα αρχαία τίτθη (τροφός), τυτθός (μωρό), ↔ θάω (θηλάζω), τιθασεύω.
 • teem (= μαζεύομαι),
  όπως το taut.
 • tegument (= περικάρπιο, καλυπτήριος στιβάδα),
  από tego (= καλύπτω), ↔ τέγος, στέγω (στεγάζω).
 • teleology (= τελεολογία),
  το πρώτο συστατικό, τέλος (τέρμα), της ρίζας kwel-1 (= περιστρέφομαι), ↔ κύκλος. Σημειώνεται ότι το τέλος έχει πολλές σημασίες, ιδίως ως φόρος, οπότε προέρχεται από το τλάω της ρίζας tela- (= ζυγίζω), ↔ τέλειος, τελετή κ.α.
 • temerity (= θράσος),
  από το λατινικό temere (= τυχαίως), της ρίζας temH- (= σκοτεινός), ↔ θεμερός (= σκοτεινός, σκυθρωπός), από το τίθημι.
 • temper (= θυμώνω),
  από τα λατινικά tempus, temporis (= χρόνος), temno (= τέμνω) , της ρίζας tem-.
 • temperament (= τεμπεραμέντο),
  όπως το temper.
 • temperature (= θερμοκρασία),
  όπως το temper.
 • tempest (= θύελλα, καταιγίδα),
  όπως το temper.
 • temple. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «ναός, τέμενος», από το τέμνω, επειδή γίνονταν τομές στο έδαφος για την οριοθέτηση του χώρου. Η δεύτερη σημαίνει «κρόταφος», στα λατινικά tempus (= επίσης χρόνος),
  της ρίζας ten- του τείνω.
 • temporal (= χρονικός και κροταφιαίος),
  παράγωγα του temple. Από την πρώτη έννοια υπάρχει και το αντίθετο, atemporal (= αχρονικός).
 • temporary (= πρόσκαιρος),
  όπως το temper.
 • temptation (= πειρασμός),
  όπως το attempt, από το τείνω.
 • tenacity (= επιμονή),
  από το λατινικό tendo / teneo (= τείνω), της ρίζας ten- (= τεντώνω).
 • tendency (= τάση),
  από το tendo (= τείνω).
 • tender (= υποβάλλω, τρυφερός, επίσημη προσφορά),
  από το ten(d)o (= τείνω), ↔ τέρην (τρυφερός).
 • tendril (= βλαστάρι, μπούκλα),
  από το ten(d)o (= τείνω).
 • tenebrous (= ζοφερός),
  όπως το temerity.
 • tenesmus (= τενεσμός),
  αρχαία λέξη για το σφίξιμο κατά την κένωση του εντέρου, από το τείνω.
 • tenet (= αξίωμα, αρχή),
  της ρίζας ten- (= τείνω).
 • tense (= νευρικός τεταμένος),
  από tendo, τείνω, τανύω, ↔ τέντα, τανάλια, τέζα, της ρίζας ten- (= τείνω).
 • tensor (= τανυστής),
  όπως το tense.
 • tentacle (= πλοκάμι),
  όπως το temptation.
 • tentative (= αβέβαιος),
  από τα λατινικά tento (= αισθάνομαι), tendo (= τείνω), ομόρριζα.
 • tenuous (= αδύναμος, λεπτός),
  από το λατινικό tenuis (= αραιός), ↔ τανύω (τεντώνω).
 • term (= κατονομάζω, όρος),
  από το τέρμα, από το αρχαίο τείρω (τρυπώ), της ρίζας ter-, ↔ τέρμων (όριο). Η ίδια λέξη σημαίνει «χρονική περίοδος», από το λατινικό terminus (= τέρμα, όριο).
 • termite (= τερμίτης),
  από τα λατινικά termes / tarmes, της ρίζας terh1- (= τρίβω, τρυπώ), ↔ τερηδόνα.
 • terrace (= αυλή, βεράντα),
  από τη λατινική terra (= γη), της ρίζας ters- (= ξηρός), ↔ τέρσομαι, ταράτσα.
 • terra-cotta (= τερακότα),
  ιταλική λέξη για πήλινα είδη και το «γαιώδες» χρώμα, από τα λατινικά terra + cotta, το δεύτερο συστατικό από τη λατινική μετοχή coctus του coquo (= ψήνω, μαγειρεύω), ↔ cook, πέσσω.
 • terrain (= τερέν),
  χώρος εκγύμνασης αλόγων, από την terra, την ξηρή γη.
 • terrene (= γήινος),
  όπως το terrain.
 • terrestrial (= γήινος),
  όπως το terrace.
 • terrible (= τρομερός),
  από το λατινικό terreo (= φεύγω από φόβο), ↔ τρέω (τρέπομαι σε φυγή), της ρίζας ter-.
 • terrier = (τεριέ), ράτσα σκύλων που μυρίζουν σκάβοντας το έδαφος, όπως το terrace.
 • terrific (= τρομερός),
  από terreo + facio.
 • terrine (= τερίνα),
  φαγητό που προσφέρεται σε πήλινη πιατέλα, από την terra-cotta.
 • territory (= περιοχή, επικράτεια),
  όπως το terrier.
 • terse (= λακωνικός, κοφτός),
  βλ. detergent.
 • testament (= διαθήκη),
  από το λατινικό testis (= μάρτυρας), της ρίζας του τρία + sto (= ίστημι), αναφορά σε δύο αντίδικους κι έναν τρίτο που ίσταται (στέκεται) μεταξύ τους.
 • testify (= καταθέτω),
  όπως το attest.
 • testimony (= κατάθεση, μαρτυρία),
  όπως το attest.
 • tetanus (= τέτανος),
  της ρίζας ten- (= τείνω).
 • tetsy (= ευέξαπτος),
  της ρίζας deik- του δείκνυμι.
 • tetter (= έκζεμα),
  της ρίζας der- (= σχίζω), ↔ δέρμα.
 • thamistic (= θαμιστικός),
  από το επίρρημα θαμά (συχνά), ↔ θάμνος.
 • thane (= άγγλος μικροευγενής),
  ↔ τέκνον.
 • thaw (= λυώνω),
  από το λατινικό tabeo, ↔ τήκω, το οποίο έχει δώσει το επιστημονικό παράγωγο ευτηκτικός, eutectic.
 • theranostic. Νεολογισμος, από θεραπεία + διάγνωση.
 • therapy (= θεραπεία),
  από τον αρχαίο θεράποντα (θέραψ, υπηρέτης), από ρίζα που σήμαινε «υποβαστάζω», ↔ θρήσκω (νοώ).
 • Thesaurus (= Θησαυρός). Λέγεται για πονήματα λεξικογραφικού τύπου, όπου οι λέξεις καταγράφονται σε ομάδες παρόμοιας σημασίας. Ο θησαυρός προέρχεται από τα τίθημι, θέσις, της ρίζας dhe-.
 • thimble (= δαχτυλήθρα),
  της ρίζας teue- που δηλώνει όγκο, ↔ τυρός, τύμβος, σώμα, σορός.
 • thin (= λεπτός),
  από το λατινικό tenuis, της ρίζας ten- (= τείνω).
 • thing (= πράγμα),
  γερμανικής καταγωγής, όπως το thin.
 • thirst (= διψώ),
  από το τέρσομαι, της ρίζας ters- / t(e)uh2- (= ξηρός), ↔ σώος, διαττός (κόσκινο).
 • thixotropy (= θιξοτροπία),
  φυσικοχημικό φαινόμενο, όπου το πρώτο συστατικό προέρχεται από το θίγω, της ρίζας dheigh- (= σχηματίζω), ↔ τείχος, fiction. Το δεύτερο συστατικό, τρόπος / τρέπω, της ρίζας trep-, απαντά σε πολλές λέξεις ως πρόθεμα ή επίθημα, tropo- / -trope.
 • thole. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις που δεν σχτείζονται με τον θόλο: η πρώτη σημαίνει «σκαρμός», της ρίζας teue- (= φουσκώνω),
  όπως τύλος, σώμα, tumid. Η δεύτερη σημαίνει «υποφέρω», της ρίζας tele- (= φέρω), ↔ τάλαντον, όπως extol, tolerate. Ο αγγλικός θόλος, dome, είναι της ρίζας dem-, ↔ δέμω, δομή.
 • thorn (= αγκάθι),
  ο αρχαίος θώρναξ, της ρίζας ster-1 (= στερεός).
 • thorough (= πλήρης),
  όπως το thrill.
 • thousand (= χίλια),
  της ρίζας teue- που δηλώνει όγκο.
 • thrall (= σκλάβος, αιχμαλωτίζω),
  από τα γερμανικά, της ρίζας threh- (= τρέχω). Στα λεξικά παραλείπεται συνήθως η εληνική διάσταση.
 • thrash (= κτυπώ, κατατροπώνω),
  της ρίζας tere-1 (= τρίβω, τρυπώ, περιστρέφω), ↔ τρώγω, τείρω.
 • thread (= κλωστή),
  όπως το thrash.
 • threat (= απειλώ),
  από trudo (= ωθώ), ↔ τρύω (καταστρέφω), τιτρώσκω (πληγώνω), της ρίζας treud- (= ωθώ). Εναλλακτικά από το αρχαίο τάρβος (τρόμος), ↔ torvous.
 • threnody (= θρηνωδία),
  σύνθετη λέξη από τα θρήνος, ↔ θόρυβος, θρύλος, αθρέομαι (ξεφωνίζω), drone, της ρίζας dher-3 (= θορυβώ) + ωδή.
 • thresh (= αλωνίζω),
  όπως το thrash.
 • thrill (= έξαψη, θρίλερ),
  της ρίζας tere-2 (= διέρχομαι, υπερνικώ), ↔ τείρω (τρίβω, καταπονώ).
 • thrombosis (= θρόμβωση),
  από θρέψις, τρέφω, της ρίζας dhrebh- (= πήζω αυξάνω), ↔ draff (= κατακάθι της μπίρας).
 • throne (= θρόνος),
  της ρίζας dher- (= στηρίζω), ↔ firm.
 • through (= διαμέσου),
  όπως το thrill.
 • throw (= ρίχνω),
  της ρίζας tere-1 (= τρίβω, τρυπώ), ↔ τέρην (τρυφερός), ατέραμνος (σκληρός).
 • thrust (= ωθώ),
  από το trudo (= ωθώ), από το τρύω (καταστρέφω).
 • thug (= κακοποιός),
  ινδικής προέλευσης, της ρίζας (s)teg- (= στεγάζω), ↔ στέγω.
 • thwart (= εμποδίζω),
  από το λατινικό torqueo (= περιστρέφω), της ρίζας terkw-, ↔ τρέπω / τροπέω (γυρίζω) που έγινε τροκέω στα αιολικά, βλ. torture.
 • thyme (= θυμάρι),
  το αρχαίο θύμον, από θύω. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά θύω: το πρώτο σημαίνει «θυσιάζω, καπνίζω», ↔ θυμίαμα, o λατινικός καπνός, fumus, και ο τουρκικός καπνός, duman, το ντουμάνι. το δεύτερο σημαίνει «εφορμώ», ↔ θύελλα, θύρσος. Και τα δύο ρήματα είναι παράγωγα της διαφοροποιημένης ρίζας dhu- (= διασκορπίζω).
 • ticket (= εισιτήριο),
  όπως το stick, ↔ στίζω, στίγμα.
 • tide (= παλίρροια, χρονικό διάστημα),
  της ρίζας di-ti- (= διαίρεση), συγγενούς με την da- για τον χρόνο, γερμανικής καταγωγής. η αρχική έννοια αναφερόταν στη διαίρεση του χρόνου, time, ↔ δαίω (καίω), δαίομαι (μοιράζω), δαΐζω (διαιρώ στα δύο), δήμος.
 • tidings (= αγγελία),
  όπως το tide.
 • tie (= δένω, ισοπαλία),
  της ρίζας deuk- (= οδηγώ), δια της γερμανικής οδού.
 • tier (= κερκίδα, βαθμίδα),
  από το γαλλικό tirer (= τραβώ), ↔ μάρτυς / μάρτυρ.
 • tight (= σφιχτός),
  όπως το tie.
 • tilde (= κυματοειδής γραμμή, η ισπανική περισπωμένη),
  από τον τίτλο.
 • tile (= κεραμίδι),
  από tego (= προστατεύω, καλύπτω), ↔ τέγος (στέγη), της ρίζας (s)teg- (= καλύπτω).
 • timid (= δειλός),
  από το λατινικό timeo (= φοβάμαι), ↔ δείμα (φόβος), βλ. dire.
 • tinsel (= γιρλάντα),
  όπως το scintillate.
 • tiresome (= ανιαρός, κουραστικός),
  βλ. retire. η κατάληξη -some, της ρίζας sem-, αναφέρεται στο same (= όμοιος, ένας).
 • tisane (= φαρμακευτικό τσάι),
  από την αρχαία πτισάνη (παρασκεύασμα κριθαριού).
 • titania (= τιτάνιο διοξίδιο),
  από τον Τιτάνα, από το τιταίνω (απλώνω), από το τείνω, ή από το τιτώ (ημέρα, ήλιος).
 • tithe (= δεκάτη, φόρος για τον κλήρο),
  της ρίζας dekm- του δέκα.
 • titrate (= τιτλοδοτώ),
  από το λατινικό titulus , τον τίτλο, πιθανώς συγγενή με τίω (τιμώ, πληρώνω).
 • tittle (= στιγμή),
  λέγεται για την τελεία του “i”, από το λατινικό titulus, βλ. titrate. Το ίδιο tittle σημαίνει επίσης «ψήγμα, υποψία», τελικά από τον τίτλο.
 • titular (= ονομαστικός, τιτουλάριος),
  από τίτλος, τίω (τιμώ). εναλλακτικά, ετρουσκικής προέλευσης. από εδώ προέκυψε το παρατίτλιον, κοινώς παρατσούκλι.
 • toil. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «εργάζομαι σκληρά», της ρίζας tud- / (s)tew- (= χτυπώ),
  ↔ το λατινικό tundo (= χτυπώ), τύπτω (ή τύω), της ίδιας σημασίας. Η δεύτερη σημαίνει «πλέγμα» και το ύφασμα τουάλ, ↔ τέκτων, text. Η αγγλική βασιλική οικογένεια των Tudor είναι άσχετη, αφού προέρχεται από το Θεόδωρος στα ουαλικά.
 • token (= δείγμα, σύμβολο, δωροεπιταγή),
  γερμανικής προέλευσης, της ρίζας deik-, ↔ teach (= διδάσκω), δείχνω.
 • tolerate (= ανέχομαι),
  από tollo (= υψώνω), ↔ latus (= φερμένος, από το ανώμαλο λατινικό fero), της ρίζας tel- (= ανυψώνω, φέρω), ↔ tellus (= γη), τέλλω, τόλμη, τλάω (υπομένω), από το οποίο έχουν προκύψει τα ανατέλλω, τάλαντο, Άτλας, Τάνταλος.
 • toll. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «διόδια», από το λατινικό tolonium / telonium, τελωνείο, βλ. tolerate. Ο τελώνης ήταν ο εισπράκτορας του φόρου, του τέλους που οδηγούσε στην τελική διευθέτηση μιας οικονομικής διαφοράς. Την ίδια έννοια βρίσκουμε στο ζεύγος final / financial. Η δεύτερη σημαίνει «κουδουνίζω» (κυρίως για καμπάνες), αβέβαιου ετύμου.
 • tomb (= τάφος),
  από τα λατινικά tumbus (= τάφος), tumba (= τούμπα), ↔ τύμβος, τόμπολα, tombola.
 • tomentum (= χνούδι),
  ατόφια η λατινική λέξη ως βοτανικός / ζωολογικός / ανατομικός όρος, της ρίζας tene- / teu- / tewh2- (= φουσκώνω), ↔ tumor, τυρός, πιθανώς και το σώμα.
 • tongs (= τσιμπίδα),
  της ρίζας dank- (= δαγκάνω), του δάκνω.
 • tonic. Πρόκειται για δύο ομόρριζες λέξεις: η πρώτη λέξη σημαίνει «τονωτικό», η δεύτερη είναι το μουσικό επίθετο «τονικός», της ρίζας ten- (= τείνω).
 • tonsils (= αμυγδαλές),
  από το λατινικό tundo (= χτυπώ), ↔ studio, σπεύδω, τένδω.
 • tonsure (= ξύρισμα κεφαλιού),
  από το λατινικό tondeo (= ξυρίζω), της ρίζας tem- / tend- (= τέμνω), ↔ τένδω.
 • tooth (= δόντι),
  από το λατινικό dens, στα αρχαία ελληνικά οδούς, οδόντος, της ρίζας dent-.
 • torch (= δαυλός),
  από torqueo (= περιστρέφω), της ρίζας terkw- (= στρέφω), ↔ τείρω, τέρην (μαλακός), θύρσος. Εναλλακτικά από τρέπω / τροπέω (γυρίζω) που έγινε τροκέω στα αιολικά, με αντιμετάθεση.
 • torment (= βασανίζω),
  όπως το torch. Ίσως και από τον τροχό που ήταν όργανο βασανισμού.
 • tornado (= τυφώνας, από το λατινικό tono
  (= βροντώ), από το τονέω.
 • torque (= περιστρέφω, περιδέραιο, στροφορμή),
  όπως τα torch, torment.
 • torrent (= χείμαρρος),
  από το λατινικό torreo (= ξηραίνω), από τέρσομαι, παράγωγο ο ταρσός (καλάθι), της ρίζας ters-.
 • torrid (= καυτός, παθιασμένος),
  όπως το torrent.
 • torsion (= στρέψη),
  όπως το torso.
 • torso (= ανθρώπινος κορμός),
  από τον αρχαίο θύρσο (κορμός δέντρου), της ρίζας terkw- (= περιστρέφω), ↔ άτρακτος, τερηδών.
 • tort (= αδικοπραξία),
  όπως το contort.
 • torture (= βασανίζω),
  όπως το torch.
 • torvous (= αυστηρός),
  από το λατινικό torvus (= άγριος), πιθανώς από το αρχαίο τάρβος (τρόμος) ή τη σάρκα ή torch.
 • touch (= αγγίζω),
  από duco (= οδηγώ) ή tocco (= χτυπώ), ηχομιμητικό, ↔ τοκάτα, ρετουσάρω.
 • tough (= σκληρός),
  της ρίζας denk-, ↔ δάκνω (δαγκώνω), δάκος.
 • tour de force (= μεγάλο κατόρθωμα),
  αυτούσια η γαλλική έκφραση, από tour, βλ. tourism, και force.
 • tourism (= τουρισμός),
  από το γαλλλικό tour (= γύρος), από turn / torno (= περιστρέφομαι), ↔ τόρνος.
 • tow (= έλκω, τραβώ με σκοινί),
  της ρίζας deuk- (= οδηγώ), αρχική αναφορά σε ομάδα ζώων έλξης, ↔ αδευκής (απροσδόκητος) βλ. abduct. Αδευκής σημαίνει επίσης όξινος, από άλλη ρίζα, των δεύκος (γλύκισμα), γλεύκος (μούστος), από όπου προήλθε ο Πολυδεύκης, Pollux.
 • tower (= πύργος),
  από το λατινικό turris, η αρχαία τύρρις / τύρσις (πύργος), από όπου προέκυψαν ο τύραννος και οι Τυρρηνοί, όπως ονόμαζαν οι Έλληνες τους Ετρούσκους (= κατασκευαστές πύργων).
 • trace (= σχεδιάζω, ίχνος),
  από το λατινικό traho (= έλκω), ↔ τρέχω.
 • trachoma (= τράχωμα) από το τραχύς, από ταράσσω, ↔ θράσος, θάρρος.
 • track (= στίβος, γραμμές, καταγράφω),
  γερμανικής προέλευσης, της ρίζας dhregh- / tragh- (= σύρω), ↔ traho, τρέχω.
 • trade (= εμπορεύομαι),
  της ρίζας der- του τρέχω.
 • tradition (= παράδοση),
  από τα λατινικά trans (= διαμέσου) + do, της ρίζας dhe- (= βάζω, κάνω). Το πρόθεμα trans-, της ρίζας tere-2, σχετίζεται με τα through, thrill.
 • trafficking (= διακίνηση ανθρώπων, δουλεμπόριο),
  από τα λατινικά trans + frico (= θρύπτω), ↔ θρύω, στα λατινικά frio (= κομματιάζω, καταρρέω), της ρίζας bhreie-.
 • train (= ουρά φορέματος, έλξη, σειρά, εκπαιδεύομαι, σιδηρόδρομος),
  από traho (= σύρω, τραβώ), ↔ τρέχω.
 • traject (= διασχίζω),
  της ρίζας ye- (= στέλνω), ↔ ίημι, βλ. adjacent.
 • trajectory (= τροχιά),
  όπως το traject.
 • trammel (= παρεμποδίζω),
  με αρχική σημασία το δίχτυ ψαριών, προήλθε από το τρία + mail (= μεταλλικός κρίκος πανοπλίας) από το λατινικό macula, βλ. macular.
 • tramp (= άστεγος),
  της ρίζας der- ↔ τρέχω, δρόμος, δραπέτης.
 • trample (= ποδοπατώ),
  όπως το tramp.
 • trance (= έκσταση),
  από το λατινικό transeo (= διασχίζω), trans + eo (= πηγαίνω), ↔ είμι, βλ. entrance.
 • tranche (= δόση, μερίδιο),
  της ρίζας tere-2 (= διέρχομαι), ↔ τείρω (τρίβω, καταπονώ).
 • tranquil (= ήρεμος),
  από trans + quiesco (= αναπαύομαι), ↔ κείω / κείμαι.
 • trans- (= διαμέσου),
  από τη λατινική πρόθεση trans (σημαίνει επίσης «πλήρως»), της ρίζας tere-2 (= διασχίζω), ↔ thrill, thorough, through, trench, trunk, θρίλερ. Το trans- αποτελεί και χημικό όρο που έχει γίνει ευρύτερα γνωστός από τα λιπαρά οξέα τύπου τρανς.
 • transcend (= υπερβαίνω),
  από τα λατινικά trans + scando (= σκαρφαλώνω). αργότερα χρησιμοποιήθηκε για το ανεβοκατέβασμα του ρυθμού όταν διαβάζεται ένα ποίημα, από το αρχαίο σκάνδαλον (εμπόδιο).
 • transfuse (= μεταγγίζω),
  όπως το fuse, της ρίζας gheu- (= χύνω).
 • transgender (= διεμφυλικός),
  από trans- + gender, αντίθετο το cisgender.
 • transient (= παροδικός, μεταβατικός),
  από trans + eo (= πηγαίνω), ↔ είμι.
 • transistor (= τρανζίστορ),
  από trans + resist (= αντίσταση), από sisto (= στέκομαι ακίνητος), των sto / ίστημι.
 • transit (= μεταφορά),
  από trans + eo.
 • transition (= μετάβαση),
  της ρίζας ei- των eo / ire (= πηγαίνω), ↔ είμι, ίημι.
 • translation (μεταφορά, μετάφραση), από trans + latus, μετοχή του fero. Τελευταία έχει δημιουργηθεί η μεταφορική ιατρική, translational medicine, ένας διαδραστικός, interdisciplinary, κλάδος επιστημών που αποσκοπεί σε διαγνωστικές και θεραπευτικές έρευνες και εφαρμογές.
 • transliterate (= μεταγράφω, π.χ. μια λέξη με αραβικούς χαρακτήρες σε ελληνικούς),
  από trans + lit(t)era (= letter), από τη διφθέρα. Κλασικό παράδειγμα μεταγραφής είναι η ιγμορίτις, από τα ιγμόρια άντρα (σπηλιές), τις κοιλότητες της μύτης, από τον ανατομικό όρο antrum highmori, από τον άγγλο ιατρό Nathaniel Highmore.
 • translucent (= ημιδιαφανής, θαμπός),
  της ρίζας leuk- (= λευκός), βλ. lucent ↔ illustrious, lea.
 • transmit (= μεταβιβάζω),
  από το mitto (= στέλνω, βάζω), ↔ μετιώ (ρίχνω, υποχωρώ).
 • transome (= δοκάρι , ανώφλι),
  όπως το thorough.
 • transparent (= διαφανής),
  από trans + + pareo (= εμφανίζομαι), της ρίζας peh2- (= προστατεύω), ↔ ποιμήν, πώμα, πατέομαι. Παλιότερα είχε προταθεί ως συγγενές το παρέω / πάρειμι (βρίσκομαι κοντά).
 • transpire (= διαρρέω),
  από trans + spero (= ελπίζω), από spes (= ελπίδα), ↔ σπάω.
 • trauma (= τραύμα),
  από τιτρώσκω (τραυματίζω), ↔ τείρω, τόρνος, τέρμα, τρωτός, της ρίζας tere-.
 • traverse (= διασχίζω),
  απο trans + verto = (περιστρέφω), ↔ ρατάνη (αναδευτήρας), είρω (ομιλώ), ρήμα κ.α. Τραβέρσες είναι είδη δοκαριών, τραπεζομάντηλων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων.
 • trawl (= ψαρεύω με τράτα),
  από το traho.
 • tray (= δίσκος),
  από την αρχαία δροίτη (σκάφη), ↔ tree, δρυς, δόρυ, δρυμός, της ρίζας deru-.
 • treacherous (= ύπουλος),
  από τα λατινικά tricae (= μικροπράγματα), torqueo (= περιστρέφω), ↔ τρέπω.
 • tread (= περπατώ),
  της ρίζας der- του τρέχω.
 • treason (= προδοσία),
  από τα λατινικά trans (= διαμέσου) + do, της ρίζας dhe- (= βάζω, κάνω) ↔ tradition.
 • treasure (= θησαυρός) ομόρριζα, από το τίθημι.
 • treatise (= πραγματεία),
  από το λατινικό traho, παράγωγο του treat (= μεταχειρίζομαι), της ρίζας dragh- (= σύρω), ↔ δρόμος.
 • treatment (= μεταχείριση, θεραπευτική αγωγή),
  όπως το treatise.
 • treaty (= συνθήκη),
  όπως το treatise.
 • tree (= δέντρο),
  της ρίζας deru- / dreu- (= γερός), ↔ δρυς, tray.
 • trek (= ταξίδι),
  αρχική σημασία «ταξίδι με βοϊδάμαξα», ολλανδικής προέλευσης, από παλιά γερμανικά ρήματα για έλκω, απώτερης καταγωγής από το λατινικό traho, ↔ τρέχω.
 • tremble (= τρέμω),
  από το αμάρτυρο λατινικό *tremulo, της ρίζας trem- του τρέμω.
 • tremendous (= τρομερός),
  όπως το tremble.
 • trench (= τάφρος),
  όπως το trans.
 • trepidation (= δέος, τρόμος),
  βλ. intrepid.
 • trespass (= καταπατώ),
  από trans + passum, μετοχή του pando (= εκτείνω χέρια ή πόδια), ↔ πετάννυμι (απλώνω).
 • tress (= τρέσα, τούφα μαλλιών),
  από τη λατινική trichia, την τρίχα (θριξ).
 • tribadism (= τριβαδισμός),
  η γυναικεία ομοφυλοφιλία, από το τρίβω.
 • tribulation (= ταλαιπωρία),
  από τo λατινικό tero (= τρίβω, γυαλίζω), από τείρω (τρίβω), της ρίζας tere-1.
 • trickery (= απάτη),
  όπως το treacherous.
 • trifid (= τριφυής, τριμερής),
  από το λατινικό findo (= διαιρώ), της ρίζας bheyd-, ↔ φείδομαι.
 • trifles (= μικροπράγματα),
  από το λατινικό tricae (= δυσκολίες), τρίχες.
 • trig (= έξυπνος),
  της ρίζας deru- / dreu- (= γερός), ↔ δρυς, dour.
 • trigger (= σκανδάλη, πυροδοτώ),
  όπως το trek.
 • trill (= τρίλια),
  από λατινική λέξη ηχομιμητική. Στα αρχαία ελληνικά ο τραγουδιστής που έκανε τρίλιες (λαρυγγισμούς) ονομαζόταν ασματοκάμπτης.
 • trim (= κουρεύω, αδύνατος και πολλά άλλα),
  όπως το trig.
 • trireme (= τριήρης),
  από τα λατινικά tres + remus (= κουπί), της ρίζας ere- (= ερέσσω).
 • trite (= τετριμμένος μετανοιωμένος),
  από το λατινικό tero (= τρίβω, γυαλίζω), ↔ τείρω (τρίβω, καταπονώ), της ρίζας tere-.
 • triticale (= τριτικάλε),
  είδος σιτηρού από το νεολατινικό όνομα του γένους των σιτηρών, Triticum, της ρίζας tere- (= τρίβω, τρυπώ).
 • triumph (= θρίαμβος),
  ομόρριζα, από τρία + ίαμβος.
 • trivet (= πυροστιά),
  με τρία πόδια, tri- + pes, pedis (= πους).
 • trocar (αμετάφραστο). Πρόκειται για ιατρικό εργαλείο τύπου καθετήρα, από τα τρία + τέσσερα, όπως το μοδιστρικό τρουακάρ (= τριών τετάρτων).
 • troglodyte (= τρωγλοδύτης),
  από την τρώγλη (τρώγω) + δύω.
 • trot (= βηματισμός αλόγου),
  της ρίζας der- του τρέχω.
 • troubadour (= τροβαδούρος),
  από το γαλλικό trouver (= βρίσκω), από tropus / τρόπος, επειδή οι τροβαδούροι έβρισκαν τρόπους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους συνθέτοντας και εκτελώντας τα τραγούδια τους.
 • trouble (= φασαρία, ενοχλώ),
  όπως το turbid.
 • troublesome (= προβληματικός, ενοχλητικός),
  όπως το trouble. η κατάληξη -some, όπως σε αρκετά επίθετα, προέρχεται από το some (= μερικοί) της ρίζας sem- του ενός. Ουσιαστικά σε -some προέρχονται από το σώμα.
 • trough (= σκάφη, βαρομετρικό χαμηλό),
  από το tree, της ρίζας deru- / dru- (= γερός, δρυς).
 • trousseau (= προικιά),
  βλ. truss.
 • trout (= πέστροφα),
  από το λατινικό tructa, συγγενές με το αρχαίο τρώκτης (αδηφάγο είδος ψαριού), της ρίζας tere- (= τρίβω, τρυπώ), όπως τα τείρω (τρυπώ), τέρσω (τορνεύω), τέρσομαι (στεγνώνω), τρώγω (αρχική έννοια ροκανίζω). Παράγωγα του τρώγω είναι η τρώγλη (διάτρητο οίκημα) και τα τραγήματα (ξηροί καρποί και άλλα τραγανιστά μεζεδάκια).
 • trove (= θησαυρός),
  χρησιμοποιείται στην έκφραση treasure trove (= ευρεθείς θησαυρός), από το γαλλικό trouver (= βρίσκω), πιθανώς από το λατινικό turbo (= μετακινώ), ↔ τύρβη.
 • trow (= θεωρώ),
  της ρίζας deru- (= γερός), ↔ δρυς.
 • troy (= παλιά μονάδα βάρους),
  από τη γαλλική πόλη Τρουά, Troyes, στα λατινικά Tricassium, από την ονομασία των κατοίκων της περιοχής, Tricasses, με τρεις μπούκλες.
 • truce (= ανακωχή),
  όπως το trough.
 • truck (= φορτηγό),
  από τρέχω, τροχός. Σημειώνεται ότι το καμιόνι, γαλλική λέξη, προήλθε από το λατινικό chamulcus, από το χαμουλκός (χαμαί + έλκω), για χαμηλά άρματα μεταφοράς βαριών αντικειμένων.
 • truckle (= τροχαλία, υποτάσσομαι),
  ομόρριζα μέσω του λατινικού trochlea, από το τρέχω, της ρίζας dhregh- / tragh- / threh- (= σύρω, σχίζω), ↔ traho, τρέχω.
 • truculent (= εριστικός, άγριος),
  από τo λατινικό trux (= άγριος), της ρίζας tere-2 (= υπερνικώ) ή της ρίζας twerk- (= τέμνω), ↔ σάρκα, βλ. sarcasm.
 • true (= αληθινός),
  της ρίζας deru- / dreu-, ↔ tree, δρυς.
 • truffle (= τρούφα),
  από τα λατινικά tufera, tuber (= κόνδυλος), ↔ τύλος, τύμβος, τυρός, της ρίζας teue- που δηλώνει όγκο.
 • trump. Πρόκειται για δυο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη είναι ίσως ηχοποίητη, μουσικό όργανο με παράγωγα τα τρόμπα, τρομπέτα, τρομπόνι. η δεύτερη σημαίνει «ατού, εξαπατώ», είναι μάλλον συντομογραφία του triumph.
 • truncated (= κόλουρος),
  από το λατινικό trunco (= ακρωτηριάζω), ↔ τρύχω (φθείρω), (τρίβω, καταπονώ), τόρνος, της ρίζας tere-2 (= διέρχομαι, υπερνικώ).
 • truncheon (= κλομπ),
  όπως το truncated.
 • trunk (= κορμός),
  όπως το truncated.
 • truss (= δένω, μικροπράγματα),
  της ρίζας terkw- (= στρέφω).
 • tuba (= τούμπα),
  μουσικό όργανο, από τα λατινικά tuba (= σωλήνας), tibia (= κνήμη), ↔ σίφων. Υπάρχει και μια άλλη τούμπα (ύψωμα), από τον τύμβο.
 • tube (= σωλήνας),
  από το λατινικό tubus, ↔ σίφων.
 • tuber (= κόνδυλος),
  από tumour (= όγκος). Μια από τις πιο ευμετάβλητες ρίζες είναι η teue- («τυρ-») που δηλώνει όγκο: από αυτήν προέρχονται τα τύλος (κάλος), τυλίσσω (αρχική σημασία διαμορφώνω σε όγκο), τυρός, τύμβος, αλλά και τα σάλος, σώμα, σορός, καθώς και το λατινικό tumeo (= διογκώνω). Ένα ακόμη ομόρριζο είναι το επίθετο ταΰς (μέγας), από όπου προήλθε ο ταύρος, Taurus των ωροσκοπίων.
 • tuck (= βάζω, χώνω),
  όπως το tow.
 • tug (= τραβώ),
  της ρίζας deik- (= δεικνύω, οδηγώ), δια της γερμανικής οδού, βλ. abduct. Η διελκυστίνδα καλείται tug of war.
 • tuition (= διδασκαλία),
  από το λατινικό tueor (= βλέπω, επιβλέπω), της ρίζας t(e)uh2-, ↔ διαττός (κόσκινο).
 • tumble (= πέφτω, κατρακυλώ),
  βλ. tomb, tuber, tumid.
 • tumid (= πρησμένος, πομπώδης),
  της ρίζας teue- ή aidmo- που δηλώνουν όγκο. ομόρριζα από την πρώτη ρίζα είναι τα τύλος, τυρός, τύμβος, σώμα, σορός, βλ. και tomb, ενώ από τη δεύτερη είναι τα οίδημα, Οιδίπους (με πρησμένα πόδια).
 • tummy (= κοιλιά),
  από τον στόμαχο.
 • tumult (= αναβρασμός, φασαρία),
  όπως το tumid.
 • tumultuous (= θυελλώδης),
  όπως το tumid.
 • tuna (= τόνος, το ψάρι),
  ο αρχαίος θύννος, από το θύνω (ορμώ), ↔ θύω της θύελλας.
 • tune (= μελωδία, κουρδίζω),
  από τα τόνος, τείνω.
 • turbid (= θολός),
  από την τύρβη (αναστάτωση, βαβούρα), της ρίζας (s)terw-1 (= περιστρέφω), ↔ τρελός (τρήρων), οτρηρός (ακούραστος), παροτρύνω.
 • turbine (= τουρμπίνα),
  από turba (= αταξία), όπως τo turbid.
 • turbulence (= αναταραχή),
  όπως το turbid.
 • turd (= σβουνιά, σκατό),
  της ρίζας der- (= σχίζω), όπως το δέρμα.
 • tureen (= σουπιέρα),
  από τη λατινική terra (= γη), της ρίζας ters- (= ξηρός).
 • turgid (= πρησμένος),
  από το λατινικό turgeo (= εξογκώνω), ↔ tube.
 • turmeric (= κουρκουμάς),
  από το νεολατινικό terra merita (= άξια γη), επειδή μοιάζει με γαιώδες ορυκτό. το επίθετο meritus προήλθε από το μέρος.
 • turmoil (= αναστάτωση),
  από τη λατινική trimodia, από τρία + modius / modus (= μέτρο), της ρίζας med- (αρχικά me-, μετρώ), ↔ μόδι, παλιά μονάδα μέτρησης του όγκου των δημητριακών.
 • turn (= γυρίζω, περιστρέφομαι),
  από το λατινικό tero (= τρίβω), της ρίζας tere- (= τρυπώ, περιστρέφω), όπως τα τείρω, τόρνος.
 • turpitude (= αχρειότης),
  από τα λατινικά turpis (= άσχημος), torqueo, βλ. contort.
 • tusk (= χαυλιόδοντας),
  της ρίζας ed-, ↔ οδούς, όπως το indent.
 • tutelary (= προστάτης),
  όπως το tuition.
 • tutor (= καθηγητής, προγυμναστής),
  όπως το tuition.
 • twine (= τυλίγω, σπάγκος),
  από two της ρίζας dwo- (= δύο).
 • twist (= στρέφω),
  όπως το twine.
 • twister (= ανεμοστρόβιλος),
  όπως το twine.
 • twit (= κατηγορώ),
  από at / ad + τη ρίζα weid- (= βλέπω).
 • twitch (= τινάζομαι),
  από το γερμανικό zwicken (= τσιμπώ), της ρίζας dwo- του δύο, zwei στα γερμανικά.
 • twitter (= τιτιβίζω),
  ηχοποίητη λέξη.
 • typesetter (= σοιχειοθέτης),
  από τον τύπο, του τύπτω (κτυπώ) + set #1.
 • typist (= δακτυλογράφος),
  από τον τύπο, του τύπτω (κτυπώ). Σημειώνεται ότι υπάρχουν πολυάριθμες ελληνoγενείς αγγλικές λέξεις με πρόθεμα ή επίθημα το type.
No Comments