Τ

 • Τάζω = απλώνω το χέρι ↔ tact
 • τάλις = κόρη σε ηλικία γάμου ↔ detail
 • τάρβος = τρόμος ↔ threat
 • ταρσός = καλάθι ↔ tarsus
 • ταΰς = μέγας ↔ ταύρος, Taurus
 • ταώς = παγώνι ↔ peacock
 • τέγγω = υγραίνω, βάφω ↔ tincture
 • τέγος = στέγη ↔ detect
 • τείρω = τρίβω, περιστρέφω ↔ detriment
 • τέλλω = εγείρω, εκτελώ ↔ tolerate
 • τένδω = ροκανίζω ↔ tonsure
 • τενεσμός = σφίξιμο εντέρου ↔ tenesmus
 • τενθεία = λαιμαργία ↔ tonsils
 • τεράμων = μαλακός ↔ throw
 • τέρην = μαλακός, λείος ↔ tender
 • τέρμων = όριο ↔ term
 • τέρσομαι = ξηραίνω, τρίβω ↔ toast
 • τεύχω = κτίζω ↔ decant
 • τηλία = πλατιά σανίδα, επίπεδη επιφάνεια ↔ οblate
 • τιταίνω = απλώνω ↔ tutor
 • τίτθη = τροφός ↔ teat
 • τιτύσκομαι = ετοιμάζω ↔ tutor
 • τιτώ = ημέρα, ήλιος ↔ titanium
 • τίω = τιμώ ↔ titrate
 • τλατός = υποφερτός ↔οblate
 • τλάω = υπομένω ↔ tolerate
 • τονέω = βροντώ ↔ tornado
 • τορέω = τρυπώ ↔ pierce
 • τόρος = τρυπάνι ↔ pierce
 • τραγαλίζω = ροκανίζω ↔ dredge
 • τραγήματα = τραγανιστά μεζεδάκια, ξηροί καρποί ↔ dredge
 • τραπέω = πατάω σταφύλια ↔ torque (πιθανώς)
 • τρέω = τρέμω, φεύγω από φόβο ↔ tremble
 • τρήρων = τρελός ↔ turbid
 • τρύγω = ξηραίνω ↔ drain
 • τρύχω = βασανίζω ↔ trunk
 • τρύω = φθείρω ↔ trunk
 • τρώκτης = είδος ψαριού ↔ trout
 • τυκάνη = αλωνιστικό εργαλείο ↔ pierce
 • τύκος = σφυρί, καλέμι ↔ pierce
 • τύλος = κάλος ↔ thumb
 • τύπτω / τύω = χτυπώ ↔ press
 • τύρσις = πύργος ↔ tower
 • τυτθός = μωρό ↔ teat
 • τύφω = καπνίζω ↔ fumigate
No Comments