V

 • Vacant (= κενός),
  από το λατινικό ρήμα vaco (= είμαι άδειος), ↔ εάω (αφήνω), της ρίζας eue-.
 • vacuum (= κενό),
  όπως το vacant.
 • vade (= προχωρώ),
  από vado (= βαδίζω), συγγενές με βάω / βαίνω / βαδίζω, της ρίζας wadh-. Για το βαίνω, στα λατινικά venio, έχει επίσης προταθεί η διπλή ρίζα gwem- + -yeti.
 • vagary (= ιδιοτροπία),
  από το λατινικό vagus (= περιπλανώμενος), από βάω / βαίνω.
 • vague (= αόριστος),
  όπως το vagary.
 • vain (= μάταιος),
  από το λατινικό vanus (= κενός), ↔ εύνις (έρημος), εάω (αφήνω, αδιαφορώ), της ρίζας eue- εγκαταλείπω).
 • valet (= βαλές, παρκαδόρος),
  της ρίζας upo- (= υπό), ↔ vassal, βάσαλος (κελτικής καταγωγής).
 • valiant (= ισχυρός),
  από το λατινικό ρήμα valeo (= είμαι ισχυρός), της ρίζας wal-, ↔ θαλέω / θάλλω, Βαλέριος, Βλαδίμηρος, Harold.
 • valid (= έγκυρος),
  όπως το valiant.
 • valley (= κοιλάδα),
  από το λατινικό vallis, πιθανώς ↔ έλος ή της ρίζας wel- (= στρέφω, ειλέω).
 • valor (= ανδρεία, αξία),
  όπως το valiant.
 • valve (= βαλβίδα),
  από το λατινικό volvo (= περιστρέφομαι), ↔ έλιξ, αλυσίδα.
 • vamoose (= αναχωρώ, «στρίβω»),
  από το λατινικό vado (= βαδίζω), της ρίζας wadh-. Από εδώ είναι το ισπανικό vamos (= πάμε). Τα σύγρονα λεξικά, σε αντίθεση με παλαιότερα, δεν αναφέρουν την οφθαλμοφανή συγγένεια των vado και βαδίζω, βαίνω.
 • vamp. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «φόντι», το πάνω μέρος του παπουτσιού, από το γαλλικό avant pié (= πους),
  η πρώτη λέξη από τα λατινικά ab (= προ) + ante (= προ, ενώπιον, από το αντί) και η δεύτερη από το πόδι. παράγωγο το revamp. Η δεύτερη λέξη σημαίνει «αυτοσχεδιάζω στο πιάνο», ενώ η τρίτη είναι η συντόμευση vamp για το vampire, βαμπίρ, ουγγρικής προέλευσης.
 • vane (= ανεμοδείκτης) από το πήνος (νήμα τυλιγμένο σε μασούρι),
  εξού το πηνίο, της ρίζας pan-.
 • vaniloquence (= κενολογία),
  από vanus (= κενός, βλ. vacuum) + loquor (= ομιλώ), από λάσκω (φωνάζω, κροτώ).
 • vanquish (= υπερισχύω),
  από vinco / vincio (= νικώ, δένω), ↔ είκω (φαίνομαι όμοιος) ή με το νικώ.
 • vapid (= βαρετός, σαχλός),
  της ρίζας kwep- (= καπνίζω, κοχλάζω), ↔ κάπος (πνεύμα), καπύω (πνέω), βαπόρι.
 • vaping (= εισπνοή),
  από το vap, συντομευμένο το evaporate (= εξατμίζω), όπως το vapid.
 • varicose (= κιρσός) , από varus
  (= ραιβός), με στραβά πόδια.
 • variegate (= χρωματίζω),
  από τα λατινικά variegatus, varius (= ποικίλος, στικτός) + ago (= άγω). το varius είναι της ρίζας wer- (= ύψωμα), ↔ είρω, έρμα, ορμή. Παλιότερα είχε προταθεί το αρχαίο βαλιός (ποικίλος, στικτός).
 • variety (= ποικιλία),
  όπως το variegate. Από το γαλλικό varieté προήλθε το βαριετέ.
 • various (= ποικίλος),
  όπως το variegate.
 • vary (= μεταβάλλω),
  όπως το variegate.
 • vassal (= υποτακτικός),
  της ρίζας upo- (= υπό).
 • vast (= απέραντος),
  από το λατινικό vastus (= άδειος, απέραντος), ↔ εάω (αφήνω), της ρίζας eue-.
 • vaunt (= μιλώ στο κενό, υπεροπτικά),
  από το λατινικό vano (= μιλώ άσκοπα), ↔ vast.
 • vedette (= υπερυψωμένος σκοπός),
  από το video ή της ρίζας weg- (= είμαι δυνατός), ↔ vigil, βίγλα. Βλ. και vendetta.
 • vehement (= ορμητικός),
  από veho (= μεταφέρω), ↔ έχω.
 • velocipede (= ποδήλατο),
  από velocity (= ταχύτης), vehicle (= όχημα), στα λατινικά vehiculum, από veho (= μεταφέρω), έχω, της ρίζας wegh- (= πηγαίνω) ή της ρίζας weg- (= είμαι δυνατός) + pes, pedis (= πους).
 • venal (= πουλημένος, επιρρεπής σε δωροδοκία),
  της ρίζας wes-3 (= αγοράζω), ↔ venus (= αγορά), ώνος, ψώνια. Το επίθετο venereal (= αφροδίσιος), από τη θεά Venus (= Αφροδίτη) είναι της ρίζας wen-1 (= επιθυμώ).
 • vendetta (= βεντέτα),
  από το λατινικό vindex (= προσφεύγων), από vis (= ις = βία, δύναμη) + dico (= ομιλώ, αφιερώνω), ↔ δείκνυμι. Βλ. και vedette.
 • veneer (= καπλαμάς, προσωπείο),
  όπως το furnish.
 • vengeance (= εκδίκηση),
  όπως η vendetta.
 • vent. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «αεραγωγός, διοχετεύω» και είναι από το λατινικό ventus (= άνεμος),
  ↔ αήρ, άημι, της ρίζας we- (= φυσώ). Η δεύτερη σημαίνει το σχίσιμο φορέματος και παράγεται από το findo, της ρίζας bheid- (= σχίζω), ↔ fission, beetle, φείδομαι.
 • ventilate (= ανεμίζω) από το λατινικό ventus
  (= άνεμος), ↔ άημι.
 • ventriloquist (= εγγαστρίμυθος),
  από τα λατινικά venter (= κοιλιά), ο αρχαίος ύδερος / ύστερος + loquor (= ομιλώ), ↔ λάσκω (φωνάζω, βροντώ), της ρίζας tolkw- (= ομιλώ).
 • venturesome (= τολμηρός),
  από το venio (= έρχομαι), βαίνω.
 • verbatim (= κατά λέξη),
  από το λατινικό verbum (= ρήμα), της ρίζας were-3 (= ομιλώ), ↔ ρήτωρ.
 • verecund (= μετριόφρων),
  από το λατινικό verecundus, από vereor (= σέβομαι), ↔ ορώ.
 • verge. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη (= άκρη),
  από το λατινικό virga, ↔ βέργα, ενώ η δεύτερη (= λυγίζω, ρέπω) είναι όπως το converge.
 • veridical (= φιλαλήθης),
  από τα λατινικά verus (= αληθής, βέρος) + dico (= μιλώ), της ρίζας deik- (= δεικνύω).
 • verism (= βερισμός),
  καλλιτεχνικό κίνημα, από το λατινικό verus (= αληθινός, βέρος).
 • vermiculate (= σκωληκοειδής),
  από το λατινικό vermis (= σκουλήκι), ↔ ρόμος (σαράκι) / έρπω, της ρίζας wer-2 (= περιστρέφομαι, ελίσσομαι).
 • vermiculite (= βερμικουλίτης),
  ορυκτό, από το λατινικό vermiculo (= παράγω σκουλήκια), vermis, λόγω αποφλοίωσης κατά τη θέρμανση, βλ. vermiculate, worm.
 • vermin (= παράσιτο),
  της ρίζας wer-2 (= περιστρέφω), ↔ άρρατος (άκαμπτος), ρατάνη.
 • vernal (= εαρινός),
  από τα ver / έαρ.
 • vernalisation (= εαρινοποίηση),
  η ψύξη σπόρων για βελτίωση της βλαστικότητας, από ver / έαρ.
 • verruca (= κονδύλωμα, εξόγκωμα),
  της ρίζας wer-1 (= ύψωμα), ↔ έρμα, λέξη πολυσήμαντη με τρεις διαφορετικές ετυμολογίες, εδώ με τη σημασία του λόφου, υφάλου, από το είρω της ορμής. εναλλακτικά από το λατινικό verro (= σαρώνω), από το έρρω (πηγαίνω αργά).
 • vertebrate (= σπονδυλωτό),
  από + verto = γυρίζω), ↔ τρέπω, της ρίζας wer-2 (= στρίβω, λυγίζω), βλ. awry.
 • vertical (= κατακόρυφος),
  από verto (= γυρίζω), ↔ τρέπω.
 • vertigo (= ίλιγγος),
  όπως το vertical.
 • verve (= ζωντάνια),
  της ρίζας wer-3 (= ομιλώ), των είρω, ρήμα, ειρωνία.
 • vestige (= ίχνος),
  από το λατινικό vestigium, πιθανώς ↔ στείχω (βαδίζω).
 • vex (= ενοχλώ),
  από veho (= μεταφέρω), ↔ έχω, όχημα.
 • via (= μέσω),
  της ρίζας wegh- (= πηγαίνω), όπως το vex.
 • viable (= βιώσιμος),
  της ρίζας gwei-, όπως το quick.
 • vial (= φιάλη),
  oμόρριζα. Από το ρήμα πίνω και το επίθετο αλής (συγκεντρωμένος σε ένα μέρος, λέξη δασυνόμενη, γι’ αυτό η μετατροπή π > φ). Κατ’ άλλη εκδοχή από το ρήμα φιαλόω (κοιλαίνω, σκάπτω).
 • vibrate (= δονούμαι),
  από το λατινικό vibro, της ρίζας wib- / weib- (= κινούμαι μπρος πίσω) ή της ρίζας webh- (= υφαίνω), ↔ υφή. πιθανώς συγγενές με τον τύπο ριφώ του ρίπτω. Ριπή στα αρχαία λεγόταν το τρεμοσβήσιμο των άστρων.
 • vice- (= στη θέση κάποιου αξιωματούχου),
  πρώτο συνθετικό λέξεων όπως viceroy. Προέρχεται από τη λατινική *vicus (χωρίς ονομαστική, αλλά με όλες τις άλλες πτώσεις) που σημαίνει «εναλλαγή, στροφή», της ρίζας wei-2 / weyk- (= κάμπτω), ↔ είκω (μοιάζω).
 • vice (= αμαρτία, κακία),
  από το λατινικό vitium (= έγκλημα, αμάρτημα), ↔ αιτία που αρχικά σήμαινε σφάλμα, μομφή και έδωσε το βίτσιο.
 • viceroy (= αντιβασιλιάς),
  από vice- + roi (= βασιλιάς στα γαλλικά), από rex.
 • vicinity (= εγγύτης, γειτονιά) από vicus
  (= οικισμός), ↔ οίκος, της ρίζας weik-1 / weyks- (= φυλή, χωριό).
 • victory (= νίκη),
  από vinco / vincio (= νικώ, δένω), της ρίζας weik-3 ή weik-5 (= καταβάλλω), ↔ convince, Victor, Vincent. Η ρίζα weik-3 (= μοιάζω) έχει δώσει τα ομόρριζα είκω (φαίνομαι όμοιος), εικών, icon. Η ρίζα weik-4 (= κάμπτω) έχει δώσει τα wicker (= ψάθα), weak, week. Η ρίζα weik-2 (= ιερός) έχει δώσει το guile (= ξεγελώ). Στη βιβλιογραφία υπάρχει κάποια σύγχυση ως προς τη ρίζα weik-.
 • victuals (= προμήθειες),
  από vivo (= ζω) της ρίζας gwei-, της ζωής και του βίου.
 • vie (= συναγωνίζομαι),
  της ρίζας weie- του ίημι.
 • vile (= άθλιος),
  της ρίζας wes-3 (= αγοράζω), όπως το venal.
 • vilify (= κακολογώ),
  όπως το vile.
 • village (= χωριό),
  όπως το vicinity.
 • villain (= κακός),
  της ρίζας weik-1 (= φυλή), ↔ οίκος.
 • vindicate (= δικαιώνω),
  όπως το vengeance.
 • vine (= αμπέλι, κληματσίδα),
  από τα λατινικά vine, vitis (= κλήμα), της ρίζας wei- / weh1y- (= στρέφω), ↔ ις, ιτέα, Ίρις, wire.
 • vinegar (= ξίδι),
  είναι διπλά ελληνικής συγγένειας σύνθετη λέξη, αφενός από τα οίνος / vinum και αφετέρου από το γαλλικό επίθετο aigre (= όξινος, ξινός), από το λατινικό acer (= δριμύς), ↔ άκρος.
 • vintage (= τρύγος, εκλεκτής εσοδείας),
  από τα λατινικά vindemia (= τρύγος), από vinum (= οίνος) + demero (= παίρνω), από de- + emo (= αγοράζω), ↔ νέμω.
 • violate (= παραβαίνω),
  από τη λατινική vis (= βία, ις), της ρίζας weie- (= επιθυμώ).
 • violent (= βίαιος),
  όπως το violate.
 • viper (= έχιδνα),
  από το λατινικό vivipera, από vivus + paro (= ετοιμάζω, γεννώ). Το vivus προέρχεται από τα ομηρικά βέομαι / βείομαι (= θα ζήσω), της ίδιας ρίζας, gwei-, με τον βίο και τα βιο- / bio- παράγωγα. Η ονομασία του φιδιού οφείλεται στο ότι γεννά φιδάκια από αβγά που εχουν επωασθεί στο μητρικό σώμα.
 • virago (= μέγαιρα),
  από virile (= αρρενωπός), vir (= άνδρας), του ις (= δύναμη, ατην αιολική ιρ) ή του ίημι, της ρίζας wi-ro- (= ανήρ, ανδρός). Η ίδια λέξη στα λατινικά σημαίνει την πολεμίστρια.
 • virility (= αρρενωπότης),
  όπως το virago.
 • virtue (= αρετή),
  όπως το virago.
 • visa (= βίζα),
  από τη λατινική έκφραση charta visa (= έγγραφο θεωρημένο), της ρίζας weid- του ορώ.
 • visage (= πρόσωπο),
  από video / είδω (= βλέπω), της ρίζας weid- του ορώ.
 • viscous (= ιξώδης),
  από τον ιξό, παρασιτικό φυτό.
 • vise (= μέγγενη),
  συγγενές με τα λατινικά vine, vitis (= κλήμα), βλ. vine.
 • visionary (= οραματιστής),
  όπως το visage.
 • visit (= επισκέπτομαι, έρχομαι να δω),
  όπως το visage.
 • visor (= γείσο κράνους),
  όπως το visage.
 • visual (= οπτικός),
  όπως το visage.
 • visualize (= φαντάζομαι),
  όπως το visage.
 • vital (= ζωτικός),
  της ρίζας της ζωής (gweyh3- ή wet-, ↔ βίος, veteran.
 • viticulture (= αμπελοκαλλιέργεια),
  το πρώτο συστατικό από το λατινικό vitis (= άμπελος), της ρίζας wei-, βλ. wire.
 • vitreous (= υαλώδης),
  από το λατινικό vitrum (= γυαλί), ↔ water, ύδωρ, ύω, υετός, βιτρίνα, της ρίζας wed-.
 • vituperate (= επιπλήττω),
  από τα λατινικά vitio (βλ. vice) + paro (= γεννώ, ετοιμάζω), ↔ πείρα, πείρω (διαπερνώ), της ρίζας pere-1.
 • vivid (= ζωηρός),
  της ρίζας gwei-, βλ. viper.
 • vocabulary (= λεξιλόγιο),
  από το υποκοριστικό του λατινικού vox (= φωνή), της ρίζας wekw- (= ομιλώ), ↔ οψ (η, φωνή), έπος, είπα. Μια άλλη οψ σημαίνει τον οφθαλμό, της ρίζας h3ekw-.
 • vocation (= επάγγελμα),
  όπως το vocabulary.
 • voice (= φωνή),
  όπως το vocation.
 • void (= άδειος, άκυρος),
  από το vacuum (= κενό), ↔ εάω (αφήνω), της ρίζας eue-. Παλιότερα είχε προταθεί το χάω (χαίνω).
 • voile (= τούλι, βουάλ),
  από το λατινικό velum (= ιστίο), ↔ οχέω / οχέομαι (μεταφέρω / γεννιέμαι).
 • volatile (= πτητικός),
  από volo (= πετώ)
 • volition (= βούληση),
  της ρίζας wel-2 (= ελπίζω, εύχομαι), ↔ βούλομαι, ελπίς, έλδομαι (επιθυμώ).
 • voluble (= ομιλητικός),
  από το λατινικό volvo (= περιστρέφομαι), ↔ έλιξ.
 • voluminous (= ογκώδης),
  όπως το voluble.
 • volunteer (= εθελοντής),
  από τα λατινικά volο / vello (= επιθυμώ), ↔ ελπίς, της ρίζας wel-2 (= θέλω).
 • voluptuous (= πληθωρικός, απολαυστικός),
  από τα λατινικά voluptas (= ηδονή), volo (= ελπίζω, επιθυμώ), βλ. volition.
 • volution (= σπείρα),
  από το λατινικό volvo (= περιστρέφομαι), ↔ ειλέω.
 • vomerοnasal (= υνιορινικός),
  σύνθετη λέξη, το πρώτο συστατικό της οποίας είναι το λατινικό vomer (= υνί). η ίδια λέξη στα αγγλικά (= ύνις) είναι ανατομικός όρος για δύο ρινικά οστά που μοιάζουν με υνί, της ρίζας wegh- (= κινούμαι), ↔ όχημα, όχλος.
 • vomit (= κάνω εμετό),
  ↔ εμώ.
 • voracity (= λαιμαργία),
  από το λατινικό vorax (= άπληστος), ↔ βορά, βιβρώσκω, της ρίζας gwora- / gwera-, βλ. και devour.
 • vorlage (= υποβολή),
  της ρίζας legh- (= κείμαι), ↔ λεχώ, λόχος.
 • votary (= ταγμένος),
  από το λατινικό voveo, ↔ εύχομαι.
 • votive (= αφιερωματικός),
  όπως το votary.
 • vow (= εύχομαι),
  όπως το votary.
 • vowel (= φωνήεν),
  όπως το vocation.
 • voyeurism (= ηδονοβλεψία),
  από το γαλλικό voir (= βλέπω), της ρίζας weid- του ορώ.
 • vulgar (= λαϊκός, αγοραίος),
  από το λατινικό vulgus (= λαός), ↔ είλω.
 • vulnerable (= τρωτός),
  από το λατινικό vello (= ξεπουπουλιάζω), ↔ ειλέω / είλ(λ)ω (τυλίγω, στρέφω). σχετίζεται με το svelte.
 • vulpine (= αλεπουδίσιος),
  από το λατινικό vulpes (= αλώπηξ), της ρίζας wlpe-.
 • vulture (= γύπας),
  από το vello (= μαδώ), βλ. svelte.
No Comments