W

 • Waddle / wade (= περπατώ, προχωρώ),
  από το λατινικό vado (= βαδίζω). Τα σύγρονα λεξικά, σε αντίθεση με παλαιότερα, δεν αναφέρουν την οφθαλμοφανή συγγένεια των vado και βαδίζω, ↔ βαίνω, βαθμός.
 • wafer (= βάφλα, ηλεκτρονικό εξάρτημα με μορφή δισκίου),
  από weave (= υφαίνω), ομόρριζα.
 • wag (= κουνάω),
  ↔ όχος (όχημα), οχέω / οχέω (κινώ, μεταφέρω), έχω, της ρίζας wegh-.
 • wagon (= βαγόνι),
  αρχαία γερμανική λέξη (= επιπλέω), όπως το wag.
 • wail (= θρηνώ),
  ↔ ουαί.
 • wain (= κάρο),
  όπως το wag.
 • waist (= μέση),
  της ρίζας aug-1 (= αυξάνω).
 • wale (= κουπαστή, όχθη),
  της ρίζας wel-3 (= στρέφω), ↔ έλιξ, wall.
 • walk (= περπατώ),
  λέξη που προέκυψε από δύο γερμανικά ρήματα: της ρίζας welk- (= έλκω), ↔ αύλαξ, αλυσίδα + της ρίζας wel-3 (= στρέφω), βλ. wall.
 • wall (= τείχος, τοίχος),
  από τα λατινικά vallum (= τοίχος), vallus (= πάσσαλος), από ειλέω / ελύω, ↔ έλιξ, ειλεός, ileus, έλμινς, της ρίζας wel-3 (= στρέφω).
 • wallet (= πορτοφόλι),
  από το λατινικό volvo (= περιστρέφομαι), ↔ έλιξ.
 • wallow (= κυλιέμαι),
  της ρίζας wel-3 (= περιστρέφομαι), ↔ έλιξ.
 • waltz (= βαλς),
  της ρίζας wel-3 (= περιστρέφoμαι), ↔ έλιξ, ειλέω.
 • wand (= ραβδί),
  όπως το wander.
 • wander (= περιπλανώμαι),
  ↔ wind, στα λατινικά ventus, μέσω μιας περιπετειώδους διαδρομής που ξεκινά από τα άημι / αήρ και αίνω (λιχνίζω), των ριζών we- / wend- (= πνέω / στρέφω). Από εδώ προήλθαν η βεντούζα κι ο ανεμιστήρας, fan.
 • wane (= ελαττώνομαι),
  όπως το vain.
 • want. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις, ουσιαστικό και ρήμα, νορβηγικής προέλευσης, αλλά της ίδιας ρίζας eue-, όπως στο vacuum. Η πρώτη σημαίνει «έλλειψη», ενώ η δεύτερη «θέλω, μου λείπει».
 • wanton (= ακόλαστος, αναίτιος),
  σύνθετη λέξη της οποίας το πρώτο συστατικό, σημαίνει «έλλειψη», της ρίζας eue- (= εγκαταλείπω), βλ. vain, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με το tug, από το duco.
 • ward (= φύλακας, θάλαμος, προστατεύω),
  ομόρριζο του guard, της ρίζας wer-3 (= ορώ, αντιλαμβάνομαι), ↔ ούρος, με παράγωγα όπως θυρωρός, φρουρός και το επιφώνημα βάρδα (πρόσεχε!), από το βενετσιάνικο varda και το ιταλικό guardo.
 • -ward (= προς τα εμπρός, ως επίθημα),
  όπως το ward.
 • warfare (= πόλεμος, εχθροπραξίες),
  από war (γερμανικής προέλευσης) + fare, βλ. farewell.
 • warm (= ζεστός),
  ↔ θερμός και το λατινικό fornax (= φούρνος).
 • warn (= προειδοποιώ),
  της ρίζας wer-5 (= καλύπτω), ↔ γαρνίρω.
 • warp (= σκεβρώνω),
  της ρίζας wer-2 (= στρέφω).
 • warren (= λαγούμι, λαβύρινθος),
  της ρίζας wer-5 (= καλύπτω), ↔ γκαραντί, guarantee.
 • wary (= διστακτικός),
  από το λατινικό vereor (= σέβομαι), ↔ ορώ.
 • was (= ήμουν),
  της ρίζας wes- (= κατοικώ), ↔ άστυ.
 • wash (= πλένω),
  όπως το water.
 • waste (= σπαταλώ, απόβλητα),
  από το λατινικό vastus (= άδειος, απέραντος), ↔ εάω / εώ (αφήνω, αδιαφορώ), της ρίζας eue-.
 • water (= νερό),
  της ρίζας wed- (= υγρός), ↔ ύδωρ, wash, whiskey,winter, βότκα και το λατινικό unda (= κύμα).
 • wave (= κύμα),
  της ρίζας wegh- (= κινούμαι), ↔ όχημα.
 • waver (= ταλαντεύομαι, διστάζω),
  της ρίζας webh- (= υφαίνω).
 • wax (= μεγαλώνω),
  από το αύξω, της ρίζας aug-. Στα ομόρριζα συγκαταλέγονται τα August, auction, augment, author, auxiliar, waist, eke. Η ίδια λέξη, wax, είναι γερμανικής προέλευσης (Wachs) και σημαίνει τον κηρό, τη χημική ουσία.
 • way (= δρόμος),
  από το λατινικό via (= οδός), της ρίζας wegh- (= πηγαίνω), ↔ wave, Traviata (= παρασυρμένη, από trans + via).
 • weak (= ασθενής),
  ↔ είκω (επιτρέπω, παράγωγο η επιείκεια), που είναι διαφορετικό του είκω (φαίνομαι όμοιος) της εικόνας, της ρίζας weik-3 (= μοιάζω). Εναλλακτικά από τη ρίζα weik-2 (= στρέφω), ↔ vicarious. Σημειώνεται ότι η ρίζα weik- έχει πέντε υποδιαιρέσεις.
 • weal. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «αγαθό», από will (= θέληση, διαθήκη),
  της ρίζας wel-2 (= εύχομαι), ↔ έλπος, ελπίζω. Η δεύτερη είναι παραλλαγή της wale.
 • wealth (= πλούτος),
  όπως το weal #1.
 • wear (= φορώ),
  της ρίζας eu- (= ενδύω), ↔ εσθής, αμφίεση, invest.
 • weary (= κουρασμένος),
  από το αρχαίο ωρακιάω (ζαλίζομαι).
 • weave. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ρήματα: το πρώτο (= υφαίνω) είναι της ρίζας webh-, ↔ υφή, ενώ το δεύτερο
  (= πηγαίνω ζιγκ-ζαγκ) είναι ομόρριζο του vibrate.
 • wed (= παντρεύομαι),
  από το λατινικό vas, vadis (= ασφάλεια), σε συνδυασμό με το vado (= βαίνω, πηγαίνω), της ρίζας wedh- / wadh- (= υπόσχεση, δεσμεύομαι), ↔ έεδνα (γαμήλιο δώρο).
 • Wednesday (= Τετάρτη),
  από τους γερμανικούς θεούς Odin, Wotan, της ρίζας wet- (= φυσώ, εμπνέω), ↔ άω, άημι (= φυσώ), αυλή, ατμός.
 • wee (= μικροσκοπικός),
  της ρίζας wegh- (= κινούμαι), ↔ έχω.
 • weep (= κλαίω),
  από το λατινικό vapulo (= κτυπώ), ↔ απαλός (δασυνόμενη λέξη), της ρίζας wab-.
 • weigh (= ζυγίζω),
  της ρίζας wegh- (= πηγαίνω), ↔ όχημα, οχυρό, έχω.
 • weir (= φράγμα),
  της ρίζας wer-3 (= καλύπτω).
 • weird (= παράξενος),
  από το αρχαίο αγγλικό wyrd (= πεπρωμένο), γερμανικής καταγωγής, της ρίζας wer-2 (= στρίβω, λυγίζω), βλ. awry.
 • welcome (= καλοσωρίζω),
  από will (= ευχή, ευχαρίστηση), της ρίζας wel-2, ↔ ελπίς + come (= έρχομαι), της ρίζας gwa- / gwem-, ↔ βαίνω.
 • weld (= λιώνω),
  από το well #1.
 • welfare (= ευημερία),
  από well + fare (= πηγαίνω), της ρίζας per-2 (= οδηγώ, περνώ), του πόρου.
 • well. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «αναβλύζω, πηγάδι», της ρίζας wel-3 (= περιστρέφομαι),
  ↔ έλιξ. Η δεύτερη είναι το γνωστό επίρρημα που σχετίζεται με το will.
 • welter (= κυλιέμαι),
  όπως το well #1.
 • wet (= υγρός),
  όπως το water.
 • whale (= φάλαινα),
  από το λατινικό squalus (= καρχαρίας), πιθανώς ↔ άσπαλος (αρχαίο ψάρι) ή από το λατινικό caligo (= ομίχλη), ↔ κελαινός (σκούρος).
 • wharf (= αποβάθρα),
  της ρίζας kwerp- (= περιστρέφομαι), ↔ κάρτος (καρπός χεριού).
 • wheel (= τροχός),
  της ρίζας kwel-1 (= κυκλικός, περιστροφικός), ↔ κολλάρο, pulley, culture.
 • whelm (= πλημυρίζω),
  της ρίζας kuolp- / kwelp- (= σχηματίζω καμάρα), βλ. gulf.
 • where (= όπου),
  της ρίζας qwo- / qwi-, ↔ ποίος.
 • whet (= ακονίζω),
  από το αρχαίο θήγω, της ρίζας kwed- (= ακονίζω), βλ. hone.
 • whetstone = (ακόνι), από whet + stone
  (= πέτρα).
 • whip (= μαστίγιο),
  της ρίζας webh-, ↔ υφή.
 • whisk(e)y (= ουίσκι),
  σύνθετη λέξη για το «νερό της ζωής», από τις ρίζες wed-1 (= ύδωρ) + gwei- (= βίος, ζωή).
 • whittle (= σκαλίζω),
  της ρίζας twei- (= ανακινώ), ↔ σεισμός.
 • wholesome (= ολόκληρος),
  από όλος + -some, της ρίζας sem-1, ↔ same, simple, όμοιος.
 • whore (= πόρνη),
  της ρίζας ka-, όπως το caress.
 • wick. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις. Η πρώτη σημαίνει «φάρμα», της ρίζας weik-1 (= οίκος). Η δεύτερη σημαίνει «φιτίλι» και είναι γερμανικής προέλευσης,
 • wide (= ευρύς),
  από το λατινικό vito, όπως το inevitable.
 • wield (= κατέχω),
  της ρίζας wal- (= είμαι ισχυρός), ↔ valiant, θάλλω.
 • wig (= περούκα),
  από periwig και το ιταλικό perrucca, από το λατινικό pilus (= τρίχα), ↔ πίλημα (τσόχα), πίλος.
 • wiggle (= λίκνισμα),
  της ρίζας wegh- (= κινούμαι), ↔ έχω.
 • wight (= πρόσωπο),
  γερμανικής προέλευσης, αλλά τελικά της ρίζας aiw-, ↔ αιών, eon, (στα λατινικά aevum), medieval, primeval.
 • wild (= άγριος),
  γερμανικής προέλευσης, από το δάσος, Wald, που συνδέεται πιθανώς με το λάσιος (πυκνός).
 • will (= επιθυμία, διαθήκη, θέληση),
  από το λατινικό volo (= ελπίζω, επιθυμώ), γερμανικής προέλευσης, ↔ έλπω, ελπίς, βούλομαι, βούληση, της ρίζας wel-2.
 • willing (= πρόθυμος),
  όπως το will.
 • willow (= ιτιά),
  της ρίζας wel-3 (= περιστρέφω), ↔ έλιξ, ειλέω.
 • wine (= οίνος),
  από το λατινικό vinum, όλα ομόριζα, της ρίζας woin-o-.
 • wing (= πτέρυγα),
  της ρίζας we- (= φυσώ), ↔ wander, wind, άημι.
 • winter (= χειμώνας),
  όπως το water.
 • wipe (= καθαρίζω),
  της ρίζας webh-, ↔ υφή.
 • wire (= σύρμα),
  της ρίζας wei- (= στρέφω), ↔ ις, ίτυς ( χείλος, κύκλος), ιτιά, Ίρις, βίδα και το λατινικό vitis (= άμπελος), της ρίζας wei- (= στρέφω).
 • wisdom (= σοφία),
  της ρίζας weid- του ορώ, άρα γνωρίζω, δια της γερμανικής οδού.
 • wise (= σοφός),
  όπως το wisdom. Ως επίθημα αποτελεί συστατικό πολλών επιρρημάτων, π.χ. clockwise (= με τη φορά των δεικτών του ρολογιού), με αναφορά σε τρόπο, είδος, π.χ. κίνησης.
 • wit (= πνεύμα, σπιρτάδα),
  όπως το wise.
 • with (= με, μακράν),
  συγγενές της ρίζας wi-tero (= πιο ξεχωριστά), παραγώγου της weidh-, βλ. dividend.
 • withe (= βέργα, πλέκω),
  από το λατινικό vieo (= τυλίγω, λυγίζω), όπως το wire.
 • wizard (= μάγος, αρχικά σοφός),
  της ρίζας weid- του video.
 • wobble (= κουνιέμαι),
  της ρίζας webh- (= υφαίνω).
 • woe (= θρηνώ),
  ↔ ουαί.
 • wold (= χερσότοπος),
  όπως το wild.
 • wolf (= λύκος),
  ↔ λατινικό lupus, της ρίζας wlkwo- που έχει ανιχνευθεί στην Υρκανία (στα αρχαία περσικά η «χώρα των λύκων», παρά την Κασπία).
 • womb (= μήτρα),
  της ρίζας gwrem- (= δηλώνει όγκο), ↔ δελφύς (μήτρα), αδελφός.
 • wonder (= θαυμάζω),
  από το γερμανικό wunder, από το αρχαίο αθρέω (παρατηρώ), της ρίζας wendh-.
 • wood (= παράφρων),
  λέξη διαφορετική από το wood (= ξύλο), σχετίζεται με Wednesday.
 • work (= εργάζομαι, έργο),
  της ρίζας werg- (= κάνω), ↔ energy, έργω (εργάζομαι), ειρκτή, ρέζω (πράττω), ρέκτης (δραστήριος), έρκος, όρος, όργιο, όργανο, Γεώργιος.
 • world (= κόσμος). Σύνθετη λέξη από τη γερμανική Wer
  (= άνδρας), της ρίζας wi-ro- (= ανήρ, ανδρός) + τη ρίζα al-2 (= τρέφω, αυξάνω) των αλδαίνω / αλθαίνω (αυξάνω, τρέφομαι).
 • worm (= σκουλήκι),
  από το λατινικό vermis, ↔ ρόμος (σαράκι), της ρίζας wer-2 (= στρίβω, λυγίζω), βλ. awry.
 • worn (= φθαρμένος, τριμμένος),
  όπως το wear.
 • worry (= στενοχωριέμαι),
  της ρίζας wer-2 (= στρέφω).
 • worship (= λατρεύω),
  της ρίζας wer-2 (= στρέφω), ↔ ράβδος, ράπτω, ρόμβος, άρρατος, ρατάνη, βλ. awry. Το δεύτερο συστατικό, -ship, σχετίζεται με τη ρίζα (s)kep- για λέξεις που αναφέρονται σε κοπή, ↔ shape (= σχήμα), σκάπτω.
 • wort (= χόρτο, εκχύλισμα βύνης),
  της ρίζας wrad- που σημαίνει όχι μόνο τη ρίζα / radix, αλλά και τον κλάδο, ↔ βρίσδα (αιολική διάλεκτος της ρίζας), βρίζα (σίκαλη).
 • worth (= αξία),
  όπως το worship.
 • wound (= τραυματίζω),
  από την ωτειλή (τραύμα), του ουτέω (τραυματίζω), δια της γερμανικής οδού.
 • wrack (= ναυάγιο),
  όπως το urge.
 • wrangle (= τσακώνομαι),
  της ρίζας wer-2 (= περιστρέφω, λυγίζω), ↔ ρατάνη.
 • wrap (= τυλίγω),
  της ρίζας wer-2 (βλ. wrangle) ή από lap (= τυλίγω) του λάπτω.
 • wrath (= οργή),
  όπως το worship.
 • wreak (= προκαλώ),
  όπως το urge.
 • wreath (= στεφάνι),
  όπως το wrangle.
 • wreck (= ναυάγιο),
  όπως το urge.
 • wrench (= γαλλικό κλειδί),
  όπως το wrangle.
 • wriggle (= στριφογυρίζω),
  όπως το wrangle.
 • wright (= ορθός),
  της ρίζας werg- (= κάνω), ↔ έργο.
 • wring (= συστρέφω),
  της ρίζας wer-2 (= στρέφω).
 • wrinkle (= ρυτίδα),
  όπως το wreath.
 • writhe (= σφαδάζω, συστρέφομαι),
  της ρίζας wer-2.
 • wrong (= εσφαλμένος, λάθος),
  της ρίζας wer-2 (= στρίβω, λυγίζω), βλ. awry.
 • wrought (= σφυρήλατος),
  όπως το work.
 • wry (= καυστικός, στρεβλός),
  της ρίζας wer-2 ή wreik- (= περιστρέφομαι), ↔ ροικός (κυρτός, σκολιός), δια της γερμανικής οδού, βλ. awry.
No Comments